Hem / Regler & Bestraffning

Regler & Bestraffning

The World Anti-Doping Code/Världsantidopingkoden tillsammans med ett antal internationella standarder är de globala regelverk som gäller inom idrotten. Den svenska översättningen av the World Anti-Doping Code återfinns i Idrottens Antidopingreglemente. Alla länder och idrotter som anslutit sig till the World Anti-Doping Code, däribland Sverige, måste implementera och fullgöra de krav som där ställs.

Här kan du läsa om