Hem / Regler & Bestraffning / Bestraffning

Bestraffning

Idrottsutövare eller idrottsutövarbiträde* som bryter mot dopingreglerna kan bestraffas enligt Idrottens Antidopingreglemente (IDR) alternativt enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.

Antidoping Sveriges utsedda anmälningsnämnd anmäler förseelser mot dopingreglerna till Dopingnämnden samt fattar beslut där så är tillämpligt enligt IDR och Internationella standarden för resultathantering (ISRM). I anmälningsnämnden ska ledamöter med juridisk samt medicinsk kompetens finnas.

Bestraffningsbeslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN), idrottens "högsta domstol". Beslut som rör medicinska dispenser kan överklagas till Dopingnämnden. I vissa fall kan RIN:s beslut överklagas till Court of Arbitration for Sport (CAS) som är idrottens internationella skiljedomstol.

*Coach, tränare, manager, agent, lagledare, funktionär, läkare, paramedicinsk personal, förälder eller annan person som arbetar med, behandlar eller biträder en idrottsutövare som deltar i eller förbereder sig för Tävling.

Läs mer om bestraffning i Idrottens Antidopingreglemente.

Läs mer om idrottens bestraffningsorgan.

Dopingavstängda idrottsutövare och idrottsutövarbiträden

Bestraffningsbeslut ska enligt kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan som är idrottenskungorelser.se. Där publiceras listan över nuvarande dopingavstängda idrottsutövare och idrottsutövarbiträden. Undantagna från offentlig publicering är idrottsutövare på motionsnivå samt underåriga.

Gå till listan