Hem / Funktioner / Integration

Integration

Idag finns det nästan 30 förbund (SF) som har kopplat ihop IdrottOnline med sina tävlingsadministrativa system (TA).

Modellen är att hämta alla organisationer och medlemmar för den aktuella föreningen eller förbundet. I det externa systemet adderas sedan information kring tävlingar, hästar, gjorda mål eller vilken data som är unik för den idrotten.

Våren 2013 öppnades möjligheten för förbunden att även skriva till IdrottOnline via en importfunktion. Detta genom filöverföring (XML) via sFTP. Den vanligaste varianten är att importera och exportera via Excel direkt i föreningens IdrottOnline.

Plattform

Med våra 3 miljoner medlemmar, 25 000 föreningar och alla 71 SF är IdrottOnline Svensk Idrott. Med de integrationsmöjligheter som finns så är IdrottOnline en bra start för vidarutveckling i egna system ifall det behövs.

Andra integrationer

Det finns även många andra integrationer som redan är gjorda från IdrottOnline, bland annat:

 • Folkbokföringen (SPAR/Skatteverket)
 • Alla kommunsystem
 • Posten
 • Gräsroten (Svenska Spel)
 • Speedledger (Swedbank)
 • Fortnox
 • Serier och resultat (import)
 • Matcher och tävlingar (import)
 • Skicka och ta emot SMS (SMS-grupp)
 • Skicka postala brev (Addoro)
 • Licens från Folksam


Integrationer med externa system, läsa till IdrottOnline

Sveriges Riksidrottsförbund vill bidra till att integrationer med externa system kommer till stånd, och vi har därför bjudit in samtliga aktörer som har visat intresse, att läsa in personer och aktiviteter, för att underlätta t ex LOK-stödshanteringen. Integrationen kommer att underlätta för föreningar som har valt en annan plattform, men ändå vill ha ett uppdaterat register i IdrottOnline. Det är alltid föreningen som ansvara för om en integration ska ske. 

DAK-fil och medlemskap i Sveriges Föreningssystem

Sveriges Riksidrottsförbund kan idag inte ställa sig bakom DAK-filen då den saknar för oss väsentlig och nödvändig information som t.ex. Idrott. Men vi har en pågående dialog med föreningen Sveriges Föreningssystem för att se om vi kan finna en gemensam och framkomlig väg. Sveriger Riksidrottsförbund är positiva till idén att försöka finna en gemensam standard. Om och när vi blir en del i föreningen har vi ännu inte tagit ställning till.

API:er för föreningar

De föreningar som använder IdrottOnline har idag ingen möjlighet att använda de API:er som finns. Vi är medvetna om att önskemål finns kring detta, men ser tyvärr inte att detta blir tillgängligt för föreningar i nuläget.

 

Kontakt kring integration:

Peter Borg
This is a mailto link
08-699 61 63