Hem / Funktioner / Medlemsregister

Medlemsregister

Alla anslutna föreningar till RF har möjlighet att använda sig av medlemsregistret i IdrottOnline. Här kan administratören sköta om hela föreningens register och ta ut rapporter till styrelsen och förbundet.

Medlemmar med fullständigt personnummer uppdateras mot folkbokföringen (SPAR) utan kostnad för föreningen. Det kan vara bra när man ska göra ett utskick eller söka kommunala bidrag att adressen alltid är rätt.

När du lägger upp en ny medlem görs först en kontroll om personen finns inom idrotten och sedan görs ett uppslag mot SPAR ifall det är ett fullständigt personnummer. Allt för att garantera högsta möjliga datakvalité.

 

I IdrottOnline har man bland annat åtkomst till:

 • Medlemshantering
  • Roller
  • Behörigheter
  • Prova-på-person
  • Familjegrupper
  • Medlemsinformation
  • Kontaktuppgifter
 • Uppslag och uppdatering mot SPAR (Skatteverket)
 • Utskick via e-post, SMS, vanligt brev
 • Avgiftshantering
 • Kontakter
 • Målsmän
 • Grupphantering
 • Föreningsrapport
 • Statistik