Hem / Funktioner / Förbundsadministration

Förbundsadministration

Grunden för hela idrotten och IdrottOnline är våra anslutna förbund och dess föreningar. Med förbundsadministrationen kan du på central nivå administrera era föreningar, ta ut statistik och kommunicera med era föreningar.

Endast de föreningar som finns i IdrottOnline har rätt att ta del av idrottens avtal och bidrag.

I IdrottOnline förbund har man åtkomst till detta:

  • Se underliggande organisationer dess organisationsinfo.
  • Medlemsregister i förbundet (samt i förening om föreningen godkänt detta).
  • Hantera och skicka ut föreningsavgifter.
  • Grupper på förbundsnivå.
  • Utövarbegrepp i förbundet.
  • Hantera licenser.
  • Meriter och utmärkelser.
  • Statistik, rapporter och beslutstöd.