Hem / Funktioner / Roller och behörigheter

Roller och behörigheter

I medlemsregistret kan man tilldela roller och behörigheter vilket ger möjligheten att fördela arbetsuppgifter inom föreningen.

Förutoma att visa vilken roll en person har i föreningen så kommer flertalet roller med en funktion inom IdrottOnline. En klubbadministratör har t.ex. tillgång till medlemsregistret för att kunna hantera medlemsadministrationen.

Om du vill begränsa funktioner för en person kan du välja att sätta en behörighet, istället för en roll, som då endast ger tillgång till ett visst område eller funktion inom IdrottOnline t.ex. administrera hemsida

I IdrottOnline har man möjligheten att:

  • Tilldela roller på medlemmar
  • Tilldela behörigheter på medlemmar
  • Skapa föreningsspecifika roller