Riksidrottsforum 7–8 november genomförs digitalt

Coronakrisen har fått oss alla att vara beredda på att saker och ting snabbt kan förändras. Mot bakgrund av den senaste tidens negativa utveckling av smittspridningen i landet har GS, i samråd med styrgruppen för RIF, beslutat att årets Riksidrottsforum genomförs helt digitalt.

Hur noggrant vi än planerat för ett coronasäkert RIF och hur gärna vi än hade velat mötas på plats så finns det yttre omständigheter vi inte rår över. Utifrån en samlad bedömning är det i rådande läge i olika delar av landet inte lämpligt med resande, eller att samlas i större grupper. Vi som företrädare för idrotten i stort måste fortsätta att ta det ansvar som idrottsrörelsen så här långt gjort verkligt bra.

Vi har tidigare skickat ut arbetsmaterial och information om hur ni förbereder er på bästa sätt genom att arbeta igenom frågorna i era styrelser. Materialet hittar du här.

Sida med program och ramtider hittar du här

Frågor om RIF

Kontakta projektledare Kristiina Sagbrant, This is a mailto link, 08-699 62 10.

Nu fortsätter vi resan mot 2025!

Vi är igång med resan mot målen som beslutades på Riksidrottsmötet 2015 där livslång idrott i förening är bärande för att både bredd- och elitidrotten ska vara framgångsrik. På RIF i Falun 2016 diskuterades vägval i den strategiska plan som skulle läggas fram till Riksidrottsmötet i maj 2017. RIF 2018 i Ronneby ägnades åt utredningar inför Riksidrottsmötet 2019, anslutning och ekonomiskt stöd samt idrottsrörelsens etiska plattform. Utöver det genomfördes en extrastämma för RF och SISU om de båda organisationernas distriktsorganisationer.