Hem / Tidigare RIF / RIF2014 / Filmer RIF2014

Filmer RIF2014

Historiska framtider

Här berättar Jan Lindroth,Professor emeritus i historia, särskilt idrottshistoria, om sina tankar kring milstolpar i den svenska idrottsrörelsens historia och dess framtid:

Hans Bolling, Fil dr i historia,särskilt idrottshistoria , berättar i filmavsnittet nedan med egna ord vilka vägval han tror den svenska idrottsrörelsen står inför:

Lördag 8 november

Söndag 9 november