Hem / Tidigare RIF / RIF2014 / Historiska framtider

Historiska framtider

Fyra idrottshistoriker har tagit sig an uppgiften att utifrån sina perspektiv, skriva ett PM där man lyfter fram exempel på strategiska vägval idrottsrörelsen stått inför och gjort, eller kanske inte gjort, de senaste 100 åren. De beskriver de bakomliggande drivkrafterna och motiven samt vilket inre och yttre (omvärlds)tryck som fanns. Vilka strategier valdes och vad blev effekten/effekterna? Vilka lärdomar kan göras?

Idrottsrörelsens strategiska val

Hans
Hans Bolling
 
Fil dr i historia, särskilt idrottshistoria.  Avhandling om Motionsidrott och hälsa. Forskat kring handikappidrott och Olympiska Spel. Medredaktör för Stockholmsolympiaden 1912 och skrivit en av artiklarna i RF:s jubileumsbok Ett idrottssekel. Även skrivit populärvetenskapliga böcker om t ex fotboll. Har skrivit delar av Riksidrottsmuseets utställningstexter och även arbeta extra som guide.

Hans Bolling berättar i filmavsnittet nedan med egna ord vilka vägval han tror den svenska idrottsrörelsen står inför:

 

Milstolpar i den svenska idrottsrörelsens utveckling från 1912

JanL 
Jan Lindroth


Professor emeritus i historia, särskilt idrottshistoria. Nestorn i landet som skrivit oerhört mycket, i synnerhet om Riksidrottsförbundet. Avhandlingen Idrottens väg till folkrörelse var banbrytande när den kom 1974. Senast har han bland annat skrivit Idrott under 5000 år och han var även självskriven som redaktör för RF:s jubileums bok Ett idrottssekel

Här berättar Jan Lindroth själv om sina tankar kring milstolpar i den svenska idrottsrörelsens historia och dess framtid:

 

Strategiska vägval för svensk idrott under de senaste 100 åren

Johan
Johan R Norberg
 
Fil dr i historia och docent i idrottsvetenskap, Malmö Högskola. Undervisar och forskar inom idrottshistoria och idrott ur ett statvetenskapligt perspektiv, särskilt idrottspolitik. Utredare inom centrum för idrottsforskning. Avhandling Idrottens väg till folkhemmet (idrottspolitik 1913 – 1970). Medaktör till RF:s jubileums bok Ett idrottssekel.

 

Idrottens strategiska vägval

Helena
Helena Tolvhed
 
Fil. Dr, Stockholms universitet, Historiska nstitutionen. Avhandling Nationen på spel – kropp kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948 – 1972. Arbetar för närvarande med projektet ”Mellan möjligheter och motstånd” som handlar om kvinnors idrott i Sverige, i synnerhet då damverksamhet växer fram inom idrotter som tidigare utövats av män.