Hem / Kontrollverksamhet / Vistelserapportering / Individuell rapportering

Individuell rapportering

Kravet på vistelserapportering finns för stärka antidopingarbete, bland annat genom att möjliggöra oannonserade kontroller. Dopingfallutredningar har påvisat att manipulering och bristfälliga vistelserapporter har förekommit i samband med doping. Att sköta sin vistelserapportering och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll är därför något av det bästa en elitidrottare kan göra för att bidra i antidopingarbetet.

Vilka individer ska vistelserapportera?

Kravet på vistelserapportering ställs i de globala reglerna i Världsantidopingkoden och den Internationella standarden för dopingkontroll och utredning. Kravet framgår även i de nationella reglerna, Idrottens antidopingreglemente.

Vistelserapporter ska lämnas av ett begränsat antal elitidrottsutövare världen över. Varje internationellt specialidrottsförbund och land ska fastställa kriterier för vilka utövare som ska ingå i respektive kontrollpool. I Sverige är det Dopingkommission (DopK) som beslutar vilka som ska ingå i den svenska dopingkontrollpoolen. Det görs regelbundet efter samråd med de nationella och internationella specialidrottsförbunden. 

Kriterierna och namnen på utövarna i poolerna finner du nedan.

Här finns listan över den individuella kontrollpoolen.

Kriterier för kontrollpoolerna.

Hur går vistelserapporteringen till?

Idrottsutövare som ska vistelserapportera informeras skriftligen. Det är idrottaren som personligen bär ansvaret för att rapportera när och var man kan anträffas utanför tävlingsperioden. Utöver tävlingar och återkommande aktiviteter, som träningstillfällen, ska även adress för dygnsvila och en 60-minuters slottid anges för varje enskild dag under rapporteringsperioden. Under hela slottiden måste idrottsutövaren göra sig tillgänglig för kontroll. Platsen och dess tillgänglighet ska anges med sådan noggrannhet att den vid behov enkelt kan lokaliseras och tillträdas utan föranmälan. Till exempel ska eventuell portkod och hotellrumsnummer framgå.

Vistelserapporteringen sker digitalt via ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) som är ett system framtaget av WADA och som används globalt.

Det är alltid idrottsutövaren som är ansvarig för att rapporten skickas in i tid och ständigt är uppdaterad. Idrottsutövare som missköter sin rapportering eller inte befinner sig på rapporterad plats under slottiden kan anmälas till bestraffning.

Information till prioriterade idrottsutövare

Här kommer särskild information till den svenska individuella dopingkontrollpoolen.

Anvisningar för individuell vistelserapportering

Information om behandling av personuppgifter

Här loggar du in i ADAMS

ADAMS användarmanual

Upplever du problem med inloggning, tekniska bekymmer eller allmänna frågor kring ADAMS kan du kontakta Svensk Antidoping på This is a mailto link eller på tfn 08-699 60 00 (vxl) på vardagar under kontorstid.