Hem / Kontrollverksamhet / Underrättelse & utredning

Underrättelse & utredning

För att avslöja det mer organiserade dopingfusket räcker det inte endast med traditionell dopingkontrollverksamhet. Genom en dopingkontroll avslöjas exempelvis inte personer som förser idrottsutövare med dopingpreparat. Därför finns en verksamhet för underrättelse och utredning.

Svensk Antidoping jobbar ständigt med att systematiskt samla in, sammanställa och analysera information från olika källor. Genom information skapas underrättelseuppslag, som kan leda till utredningar om möjliga förseelser mot dopingreglerna.

Utredningsarbetet bygger också på att etablera och arbeta nära nationella och internationella kontakter såväl inom antidopingsdopingområdet som rättsvårdande myndigheter.

Anonym tipsfunktion

Under 2017 lanserades vår anonyma tipsfunktion, via dopingtips.se. Där kan vem som helst helt anonymt tipsa om misstänkt doping och hjälpa till att bekämpa doping och bidra till en ren idrott. Vi värderar och följer upp tips som kommer in och funktionen skapar goda förutsättningar till exempelvis mer målinriktade kontrollinsatser. 

Läs mer om dopingtipsfunktionen

Sökhundsverksamheten

Inom utredningsverksamheten finns också sedan några år tillbaka en sökhundsverksamhet. Syftet med sökhundsverksamheten är att förbereda, underhålla och vidareutveckla ett väl fungerande detektionsverktyg i form av ett sökhundekipage. En sökhund (Springer spanieln Molly) och en hundförare, tillika dopingkontrollfunktionär, utgör ett sökhundsekipage som används för detektion av specifika dopingsubstanser som är förbjudna enligt WADA:s dopinglista.

Sökhunden har tagits fram i samarbete med en tidigare hundutbildare hos Tullen. En analys av hundens egenskaper och lämplighet har genomförts och hunden Molly har fått likställd utbildning som Tullens narkotikahundar. Utbildningen skedde på Tullens träningscenter utanför Stockholm. Molly är världens första och idag enda sökhund på enbart dopingämnen. 

 

Så fungerar det i praktiken

Om Molly på ett uppdrag gör en markering försöker vi identifiera vem som är ägare till föremålet som hunden markerade. Vi tar hjälp av Molly för att spåra ämnen i väskor, skåp, på utrustning och i själva träningsmiljön. Mollys sökningar används sedan för att förfina våra urval av idrottsutövare i dopingkontrollprocessen.

Molly skapar mycket uppmärksamhet och intresse, från både idrottsrörelsen och media. Många kommer fram för att prata, tipsa och ställa frågor om antidopingarbetet och det har producerats både videoreportage och artiklar i press från både svenska och utländska källor. Molly har sitt eget Instagramkonto och bilder både från uppdrag och i vardagen läggs upp frekvent.

Följ Molly på Instagram du också!