Hem / Grundkurs i antidoping 10 november

Grundkurs i antidoping 10 november

Vi har nu bokat ett datum för grundkursen i höst som riktar sig till anställda med administrativt ansvar för antidoping.

Även förbundstränare, förbundsledare samt förtroendevalda inom SF, SDF, RF/SISU-distrikt som alla har ett långtgående ansvar att sprida kunskap om dopingregler och förebygga doping är välkomna att delta. Kursen ger en bra grund för fortsatt antidopingarbete inom det egna förbundets verksamhet.

Kursen ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till. Alla, såväl ledare som idrottsaktiva måste ha vissa grundkunskaper om dopingreglerna. Exempelvis hur det fungerar det med dopinglistan, dopingkontroller, vistelserapportering och om risken för doping vid användande av läkemedel och kosttillskott.

Eftersom det i nuläget (juni 2020) råder stor osäkerhet om det är möjligt att genomföra en kurs på plats i Stockholm hösten 2020, så förbereder vi ett alternativt scenario där vi istället kan genomföra kursen i form av ett webbinarium. I september kommer mer information.