Hem / Svensk Antidoping i siffror

Svensk Antidoping i siffror

På en minut får du i vår film de viktigaste siffrorna om antidopingarbetet från 2019.

Siffrorna är framtagna i samband med vår årsberättelse.