Hem / Uppdaterad statistik

Uppdaterad statistik

Vi har uppdaterat statistiken gällande dopingbestraffningar då ärenden från 2018 har släpat efter och avslutats. Bokslutet från år 2018 är 26 personer som bestraffats för dopingförseelser.