Hem / SF och distrikten

SF och distrikten

Vi på Svensk Antidoping vill hjälpa till att skapa förutsättningar för specialidrottsförbunden (SF) och distrikten att bedriva ett bra antidopingarbete och har därför tagit fram olika hjälpmedel. Vi bidrar också gärna med rådgivning både vid konkreta situationer och planering.

För dig som arbetar på ett SF

Genom att läsa ”Vägledning för SF:s antidopingarbete” kan du få en tydlig bild av vad som förväntas av den som är antidopingansvarig och ditt förbund på det här området. 

En viktig grundsten i SF:s arbete är att det finns ett relevant antidopingprogram som kan omsättas i konkreta åtgärder. Skriften ”Råd och instruktioner för SF:s antidopingprogram” beskriver vad ett program ska innehålla och hur det kan användas.

För dig som arbetar i ett distrikt

Övergripande beskrivs distriktens ansvar i RF:s dokument Distriktens Basverksamhet.

En förtydligande vägledning om vad distriktens antidopingarbete består av följer här.

Distriktens strategi inom antidoping 

 • Stimulera och utveckla det förebyggande antidopingarbetet.
 • Påverka omvärldens attityder till och kunskap om dopingproblemet och antidopingarbetet.
 • Strategiskt verka mot spridning och bruk av dopingmedel.

För att kunna följa ovan strategi ska distrikten:

 • Utse tjänsteman att ansvara för antidopingområdet.
 • Ha med antidoping i distriktets verksamhetsplan.
 • Omnämna utförda insatser i verksamhetsberättelsen.

 Distrikten bör utse en styrelseledamot med ansvar för frågan.

Distriktens uppgifter

Idrottspolitiskt samverka förebyggande

 • Ingå i samverkansgrupp om sådan finns.
 • Ha dialog med kommunala antidopingprojekt.

Förebyggande dopingkontroller

 • Upprätta en regional dopingkontrollplan för A-kontrollerna enligt Dopingkommissionens riktlinjer

Distriktets lokala behov får påverka den regionala planen. Dopingkontrollplanen ska skickas in till Svensk Antidoping i december varje år och gäller för kommande år.

Information och utbildning

 • Rikta förebyggande utbildnings- och informationsinsatser till:
 • Tränare/ledare
 • Idrottsföreningar (Vaccinera klubben mot doping)
 • IF med gymanläggningar (Vaccinera klubben gym)
 • Idrottsgymnasier NIU (RF sätter upp riktlinjer)

Vaccinera klubben och Antidopingsnack ska användas.
Riskerna med bruk av kosttillskott ska uppmärksammas.
E-utbildningen Ren Vinnare ska marknadsföras.

Mediakontakter

 • Distriktet ska ha en ordning för att hantera medias frågor inom antidopingområdet.

Dopingfrågorna hårdbevakas av media som gärna vill vinkla lokalt/regionalt.
Svensk Antidopings hållning och egen strategi vägleder.