Kunskapstest


Antal genomförda tester: 25518

Kunskapsfrågor

1.

Man behöver inte dopa sig för att lyckas inom idrotten.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Att påstå att man måste dopa sig för att nå världseliten är orimligt och dessutom ett slag i ansiktet mot alla seriösa elitidrottare som kör rent spel. Global och nationell statistik pekar på att 99 procent av alla elitidrottare är rena. Insikten om att doping gör det meningslöst att tävla och risken för biverkningar får de allra flesta att avstå från doping. Effektivare kontroller och analysmetoder gör det också allt svårare att slippa undan med dopingfusk.

Du svarade fel
Att påstå att man måste dopa sig för att nå världseliten är orimligt och dessutom ett slag i ansiktet mot alla seriösa elitidrottare som kör rent spel. Global och nationell statistik pekar på att 99 procent av alla elitidrottare är rena. Insikten om att doping gör det meningslöst att tävla och risken för biverkningar får de allra flesta att avstå från doping. Effektivare kontroller och analysmetoder gör det också allt svårare att slippa undan med dopingfusk.

2.

Om dopingkontrollfunktionären inte kan legitimera sig behöver inte idrottsutövaren ställa upp på dopingkontrollen.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
En idrottsutövare kan testas av den nationella antidopingorganisationen, WADA, ett internationellt förbund eller representanter som agerar på uppdrag av någon av dessa tre. Det är mycket viktigt att dopingkontrollfunktionären kan legitimera sig och uppge på vems uppdrag kontrollen utförs.

Du svarade fel
En idrottsutövare kan testas av den nationella antidopingorganisationen, WADA, ett internationellt förbund eller representanter som agerar på uppdrag av någon av dessa tre. Det är mycket viktigt att dopingkontrollfunktionären kan legitimera sig och uppge på vems uppdrag kontrollen utförs.

3.

En idrottsutövare kan bli fälld för doping utan att lämna ett positivt prov.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Det finns flera fall där idrottsutövare fällts för doping utan att ha lämnat ett
positivt urinprov. Cyklisten Lance Armstrong är ett uppmärksammat fall, där annan typ av bevisning fick honom fälld.

Du svarade fel
Det finns flera fall där idrottsutövare fällts för doping utan att ha lämnat ett
positivt urinprov. Cyklisten Lance Armstrong är ett uppmärksammat fall, där annan typ av bevisning fick honom fälld.

4.

Högt hemoglobinvärde från blodprov som tagits före tävlingsstart är tillräckligt för att fälla en idrottare för bloddoping.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren analyseras på ett av WADAs ackrediterade dopinglaboratorier. Utöver hemoglobinvärdet så mäter man flera andra blodparametrar. Tillsammans skapar dessa en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen över tid har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med enbart blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

Du svarade fel
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren analyseras på ett av WADAs ackrediterade dopinglaboratorier. Utöver hemoglobinvärdet så mäter man flera andra blodparametrar. Tillsammans skapar dessa en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen över tid har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med enbart blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

5.

En idrottsutövare får dopingtestas max 20 gånger under ett år.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Det finns ingen begränsning i antalet dopingtester per år. Det kan ske hur många gånger som helst, på tävling, utanför tävling, slumpmässigt eller som särskilt utvald individ.

Du svarade fel
Det finns ingen begränsning i antalet dopingtester per år. Det kan ske hur många gånger som helst, på tävling, utanför tävling, slumpmässigt eller som särskilt utvald individ.

6.

En svensk idrottare kan bara dopingtestas av en auktoriserad funktionär från Svensk Antidoping. 

Sant

Falskt

Du svarade rätt
WADA och internationella specialidrottsförbund kan dopingtesta svenska idrottare på internationell nivå både i Sverige och utomlands. Likaså kan alla svenska idrottare testas i andra länder av deras nationella antidopingorganisationer.

Du svarade fel
WADA och internationella specialidrottsförbund kan dopingtesta svenska idrottare på internationell nivå både i Sverige och utomlands. Likaså kan alla svenska idrottare testas i andra länder av deras nationella antidopingorganisationer.

7.

Varje år bestraffas ca 5 procent av testade svenska idrottsutövare för brott mot dopingreglerna

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Det är endast 0,8 procent av alla testade idrottsutövare som de senaste tio åren bestraffats för dopingförseelser. Bland elitidrottarna i Sverige är siffran så låg som 0,3 procent.

Du svarade fel
Det är endast 0,8 procent av alla testade idrottsutövare som de senaste tio åren bestraffats för dopingförseelser. Bland elitidrottarna i Sverige är siffran så låg som 0,3 procent.

8.

Innehav av läkemedel som omfattas av dopingreglerna kan utgöra en bestraffningsbar förseelse, såväl för idrottare som ledare.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.

Du svarade fel
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.

9.

Som idrottsutövare, ledare eller tävlingsfunktionär är du skyldig att känna till idrottens dopingregler.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

Du svarade fel
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

10.

Idrottsutövare måste berätta om eventuellt bruk av läkemedel, p-piller, naturläkemedel och kosttillskott vid dopingkontroll.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Enligt RF:s stadgar är alla SF skyldiga att upprätta en plan för antidopingarbetet. Du kan sannolikt finna din idrotts antidopingprogram på deras hemsida.

Du svarade fel
Vid dopingkontrollen är idrottsutövaren skyldig att uppge allt bruk av läkemedel och kosttillskott de senaste sju dagarna.