Frågetest

Innehåll


Antal genomförda tester: 24299

Kunskapsfrågor

1.

Dopingjägarna ligger flera steg efter de som dopar sig och kommer aldrig komma ifatt.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Detta var kanske sant för 20 år sedan, men numera har ett globalt samarbete mellan antidopingorganisationer och länder gjort att det är mycket svårare att komma undan med doping. Biologiska pass har införts där internationella elitidrottares blod och steroidprofiler registreras löpande. Även om en idrottare inte lämnar positivt dopingprov så kan avvikelser i dessa profiler numera räcka för att fälla idrottare för doping.

Du svarade fel
Detta var kanske sant för 20 år sedan, men numera har ett globalt samarbete mellan antidopingorganisationer och länder gjort att det är mycket svårare att komma undan med doping. Biologiska pass har införts där internationella elitidrottares blod och steroidprofiler registreras löpande. Även om en idrottare inte lämnar positivt dopingprov så kan avvikelser i dessa profiler numera räcka för att fälla idrottare för doping.

2.

En elitidrottare som vistelserapporterar måste ange var han eller hon befinner sig 24 timmar om dygnet och 365 dagar per år.

Sant

Falskt

Du svarade rätt

Kravet på vistelserapportering är inte riktigt så hårt. Elitidrottare måste ange tidpunkt och plats en timme per dag då de ska finnas tillgängliga för dopingkontroll och dessutom rapportera adressen där de sover. Rapporten kan enkelt ändras via smartphone eller dator, bara det sker innan tidpunkten som man ska ändra. Lag som vistelserapporterar måste ange tid och plats en timme minst två dagar per vecka.

Du svarade fel

Kravet på vistelserapportering är inte riktigt så hårt. Elitidrottare måste ange tidpunkt och plats en timme per dag då de ska finnas tillgängliga för dopingkontroll och dessutom rapportera adressen där de sover. Rapporten kan enkelt ändras via smartphone eller dator, bara det sker innan tidpunkten som man ska ändra. Lag som vistelserapporterar måste ange tid och plats en timme minst två dagar per vecka.

3.

Högt hemoglobinvärde från blodprov som tagits före tävlingsstart är tillräckligt för att fälla en idrottare för bloddoping.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren analyseras på ett av WADAs ackrediterade dopinglaboratorier. Utöver hemoglobinvärdet så mäter man flera andra blodparametrar. Tillsammans skapar dessa en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen över tid har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med enbart blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

Du svarade fel
Endast blodprov som tas enligt WADA:s standard för dopingkontroll är giltiga som dopingprov.  Sedan år 2010 finns en metod införd i dopingreglerna som kallas blodpass. Enligt en standardiserad provtagningsmetod tar man vid flera olika tillfällen blodprov på samma individ. Provsvaren analyseras på ett av WADAs ackrediterade dopinglaboratorier. Utöver hemoglobinvärdet så mäter man flera andra blodparametrar. Tillsammans skapar dessa en blodprofil där man kan avgöra om ändringar i profilen över tid har naturliga orsaker eller om de beror på någon form av bloddoping. I dag kan man fälla elitidrottare för doping med enbart blodprofiler som grund. De senaste åren har det tagits tiotusentals blodprover på elitidrottare i världseliten framförallt inom uthållighetsidrotter. Det finns mer information om ”Athlete Biological Passport” på WADA:s hemsida.

4.

Idrottsutövare får inte analyssvaret hemskickat efter att ha genomgått en dopingkontroll.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Kontroller kan göras nationellt av Svensk Antidoping eller motsvarande antidopingorganisation i andra länder eller av internationellt specialidrottsförbund. Normalt skickas inte något provsvar. I Sverige finns dock möjlighet för idrottsutövaren att särskilt begära att få ett provsvar.

Du svarade fel
Kontroller kan göras nationellt av Svensk Antidoping eller motsvarande antidopingorganisation i andra länder eller av internationellt specialidrottsförbund. Normalt skickas inte något provsvar. I Sverige finns dock möjlighet för idrottsutövaren att särskilt begära att få ett provsvar.

5.

Svenska elitidrottare som försöker dopa sig löper stor risk att åka fast.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Svensk antidoping gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras. Vissa utvalda elitidrottare är även skyldiga att rapportera var de befinner sig 60 minuter varje dag, så kallad vistelserapportering, och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

Du svarade fel
Svensk Antidoping gör cirka 3 500 dopingkontroller per år i Sverige. Kontrollerna inriktas huvudsakligen mot senior- och juniorelit och sker alltid utan förvarning. Idrotter och tillfällen där risk för doping bedöms som större prioriteras.  Vissa utvalda elitidrottare är även skyldiga att rapportera var de befinner sig 60 minuter varje dag, så kallad vistelserapportering, och därmed alltid vara tillgängliga för dopingkontroll. Avvikande rapportering eller annat riskbeteende hos individer ger också underlag för dopingkontroll.

6.

Samtliga substanser i WADA:s dopinglista är förbjudna vid såväl träning som tävling.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Dopinglistan är uppdelad i två huvudgrupper. Substanser som alltid är förbjudna (t.ex. anabola steroider) och sådana som enbart är förbjudna vid tävling (t.ex. stimulantia). Läs mer i WADA:s dopinglista

Du svarade fel
Dopinglistan är uppdelad i två huvudgrupper. Substanser som alltid är förbjudna (t.ex. anabola steroider) och sådana som enbart är förbjudna vid tävling (t.ex. stimulantia). Läs mer i WADA:s dopinglista.

7.

Innehav av läkemedel som omfattas av dopingreglerna kan utgöra en bestraffningsbar förseelse, såväl för idrottare som ledare.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.

Du svarade fel
Enligt Idrottens antidopingreglemente, som även överensstämmer med World Anti-Doping Code, finns tio olika dopingförseelser. En av dessa avser innehav av förbjudna substanser och metoder. Innehav av ett dopingklassat läkemedel kan, beroende på typ av läkemedel och situation, utgöra en bestraffningsbar förseelse såväl för idrottsutövare som för ledare eller annan som biträder idrottare. Påvisat brott kan medföra två års avstängning.

8.

Som idrottsutövare, ledare eller tävlingsfunktionär är du skyldig att känna till idrottens dopingregler.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

Du svarade fel
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

9.

Dopingkontrollfunktionären måste ange något skäl till att just du blir kallad till dopingkontroll.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Dopingkontrollfunktionär behöver inte ange något skäl till kallelsen. Idrottsutövare är skyldig att lämna prov när hen blir kallad till dopingkontroll.

Du svarade fel
Dopingkontrollfunktionär behöver inte ange något skäl till kallelsen. Idrottsutövare är skyldig att lämna prov när hen blir kallad till dopingkontroll.

10.

Tävlingsarrangörer och idrottsledare är på begäran skyldiga att bistå dopingkontrollfunktionären i dennes arbete, t.ex genom att tillhandahålla lämplig testlokal.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Utifrån de förutsättningar som råder vid dopingkontrollen är tävlingsarrangör och ansvariga idrottsledare skyldiga att bistå funktionärerna och medverka till att kontrollen kan genomföras. Försvårande av dopingkontroll kan bestraffas med fyra års avstängning.

Du svarade fel
Utifrån de förutsättningar som råder vid dopingkontrollen är tävlingsarrangör och ansvariga idrottsledare skyldiga att bistå funktionärerna och medverka till att kontrollen kan genomföras. Försvårande av dopingkontroll kan bestraffas med fyra års avstängning.