Frågetest

Innehåll


Antal genomförda tester: 24729

Kunskapsfrågor

1.

Man behöver inte dopa sig för att lyckas inom idrotten.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Att påstå att man måste dopa sig för att nå världseliten är orimligt och dessutom ett slag i ansiktet mot alla seriösa elitidrottare som kör rent spel. Global och nationell statistik pekar på att 99 procent av alla elitidrottare är rena. Insikten om att doping gör det meningslöst att tävla och risken för biverkningar får de allra flesta att avstå från doping. Effektivare kontroller och analysmetoder gör det också allt svårare att slippa undan med dopingfusk.

Du svarade fel
Att påstå att man måste dopa sig för att nå världseliten är orimligt och dessutom ett slag i ansiktet mot alla seriösa elitidrottare som kör rent spel. Global och nationell statistik pekar på att 99 procent av alla elitidrottare är rena. Insikten om att doping gör det meningslöst att tävla och risken för biverkningar får de allra flesta att avstå från doping. Effektivare kontroller och analysmetoder gör det också allt svårare att slippa undan med dopingfusk.

2.

En domare kan också bli uttagen till dopingkontroll i samband med match.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Endast idrottsutövare kan tas ut till dopingkontroll. Det gäller både vid tävling och utanför tävling att endast den som utövar idrott får tas ut till dopingkontroll.

Du svarade fel
Endast idrottsutövare kan tas ut till dopingkontroll. Det gäller både vid tävling och utanför tävling att endast den som utövar idrott får tas ut till dopingkontroll.

3.

Idrottsutövaren får ta med sig en tränare eller annan person som stöd till dopingkontrollstationen.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövare som så önskar får ta med en förtroendeperson till dopingkontrollstationen. Detta är särskilt viktigt när det är funktionshindrade. som ska testas. För minderåriga som ej fyllt arton år är det dessutom obligatoriskt med en förtroendeperson.

Du svarade fel
Idrottsutövare som så önskar får ta med en förtroendeperson till dopingkontrollstationen. Detta är särskilt viktigt när det är funktionshindrade som ska testas. För minderåriga som ej fyllt 18 år är det dessutom obligatoriskt med förtroendeperson.

4.

Tränare, kostrådgivare eller läkare som rekommenderar eller ordinerar kosttillskott eller läkemedel som leder till att idrottsutövaren lämnar positivt dopingprov riskerar att bli bestraffad för brott mot dopingreglerna.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Det är en dopingförseelse att tillhandahålla förbjuden substans eller metod till idrottsutövare. Det är också förbjudet att bistå, uppmuntra, medverka, anstifta, dölja eller annan avsiktlig medhjälp till dopingförseelse. Sådan förseelse kan ge flera års avstängning.

Du svarade fel
Det är en dopingförseelse att tillhandahålla förbjuden substans eller metod till idrottsutövare. Det är också förbjudet att bistå, uppmuntra, medverka, anstifta, dölja eller annan avsiktlig medhjälp till dopingförseelse. Sådan förseelse kan ge flera års avstängning.

5.

Om tränare, kostrådgivare eller läkare rekommenderat kosttillskott som visar sig innehålla en dopingklassad substans så kan inte idrottsutövaren bestraffas för doping.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Vid positivt dopingprov är idrottsutövaren alltid ansvarig för vad han eller hon stoppat i sig – oavsett vem som har rekommenderat produkten. Det gäller såväl vid bruk av läkemedel som kosttillskott.

Du svarade fel
Vid positivt dopingprov är idrottsutövaren alltid ansvarig för vad han eller hon stoppat i sig – oavsett vem som har rekommenderat produkten. Det gäller såväl vid bruk av läkemedel som kosttillskott.

6.

Motionärer som inte tävlingsidrottar kan inte dopingtestas.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Idrottens Antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

Du svarade fel
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Idrottens Antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

7.

Idrottsutövare får inte analyssvaret hemskickat efter att ha genomgått en dopingkontroll.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Kontroller kan göras nationellt av Svensk Antidoping eller motsvarande antidopingorganisation i andra länder eller av internationellt specialidrottsförbund. Normalt skickas inte något provsvar. I Sverige finns dock möjlighet för idrottsutövaren att särskilt begära att få ett provsvar.

Du svarade fel
Kontroller kan göras nationellt av Svensk Antidoping eller motsvarande antidopingorganisation i andra länder eller av internationellt specialidrottsförbund. Normalt skickas inte något provsvar. I Sverige finns dock möjlighet för idrottsutövaren att särskilt begära att få ett provsvar.

8.

Som idrottsutövare, ledare eller tävlingsfunktionär är du skyldig att känna till idrottens dopingregler.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

Du svarade fel
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

9.

Idrottsutövare måste berätta om eventuellt bruk av läkemedel, p-piller, naturläkemedel och kosttillskott vid dopingkontroll.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Enligt RF:s stadgar är alla SF skyldiga att upprätta en plan för antidopingarbetet. Du kan sannolikt finna din idrotts antidopingprogram på deras hemsida.

Du svarade fel
Vid dopingkontrollen är idrottsutövaren skyldig att uppge allt bruk av läkemedel och kosttillskott de senaste sju dagarna.

10.

Alla svenska specialidrottsförbund (SF) ska ha egna antidopingprogram.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Enligt RF:s stadgar är alla SF skyldiga att upprätta en plan för antidopingarbetet. Du kan sannolikt finna din idrotts antidopingprogram på deras hemsida.

Du svarade fel
Enligt RF:s stadgar är alla SF skyldiga att upprätta en plan för antidopingarbetet. Du kan sannolikt finna din idrotts antidopingprogram på deras hemsida.