Frågetest

Innehåll


Antal genomförda tester: 24017

Kunskapsfrågor

1.

Om dopingkontrollfunktionären inte kan legitimera sig behöver inte idrottsutövaren ställa upp på dopingkontrollen.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
En idrottsutövare kan testas av den nationella antidopingorganisationen, WADA, ett internationellt förbund eller representanter som agerar på uppdrag av någon av dessa tre. Det är mycket viktigt att dopingkontrollfunktionären kan legitimera sig och uppge på vems uppdrag kontrollen utförs.

Du svarade fel
En idrottsutövare kan testas av den nationella antidopingorganisationen, WADA, ett internationellt förbund eller representanter som agerar på uppdrag av någon av dessa tre. Det är mycket viktigt att dopingkontrollfunktionären kan legitimera sig och uppge på vems uppdrag kontrollen utförs.

2.

Kosttillskott köpta i Sverige kan innehålla dopingklassade substanser.

Sant

Falskt

Du svarade rätt

Det finns inga kosttillskott i Sverige som är godkända av någon oberoende kontrollinstans. Det finns inga garantier gällande innehållet i kosttillskott. Det har visat sig att kosttillskott innehållit både dopingklassade och hälsovådliga substanser. Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket och tillsynen av livsmedel ska skötas av
respektive kommun.

Du svarade fel

Det finns inga kosttillskott i Sverige som är godkända av någon oberoende kontrollinstans. Det finns inga garantier gällande innehållet i kosttillskott. Det har visat sig att kosttillskott innehållit både dopingklassade och hälsovådliga substanser. Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket och tillsynen av livsmedel ska skötas av
respektive kommun.

3.

Motionärer som inte tävlingsidrottar kan inte dopingtestas.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Idrottens Antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

Du svarade fel
Cirka 80 procent av de svenska dopingkontrollerna görs på elitnivå men även idrottsutövare på lägre nivå och till och med motionärer kan tas ut till dopingkontroll. Missbruk av anabola androgena steroider är faktiskt vanligare bland gymtränande motionärer än bland elitidrottare.

Enligt Idrottens Antidopingreglemente är idrottsutövare som är medlem i en idrottsförening och som kallas till dopingkontroll, skyldig att lämna dopingprov. Den som vägrar eller smiter riskerar fyra års avstängning från all idrott.

4.

Om idrottsutövaren inte klarar att prestera de 90ml urin som är den mängd som ska samlas in, så nöjer sig den dopingkontrollansvarige med det som kom ut.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Om idrottsutövaren inte klarar av att kissa tillräcklig mängd så försluter man kärlet med den första mängden urin och idrottsutövaren kan fortsätta lämna prov i ett nytt uppsamlingskärl. På så vis fortsätter man till dess minst 90 ml urin lämnats. Då häller man ihop de tidigare lämnade mängderna urin i ett kärl som sedan fördelas i de två provtagningsflaskorna.

Du svarade fel
Om idrottsutövaren inte klarar av att kissa tillräcklig mängd så försluter man kärlet med den första mängden urin och idrottsutövaren kan fortsätta lämna prov i ett nytt uppsamlingskärl. På så vis fortsätter man till dess minst 90 ml urin lämnats. Då häller man ihop de tidigare lämnade mängderna urin i ett kärl som sedan fördelas i de två provtagningsflaskorna.

5.

När idrottsutövare blir kallade till dopingkontroll måste de omedelbart avsluta träningen, eller om det är vid tävling, omedelbart inställa sig för dopingkontroll.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Idrottare ska infinna sig till dopingkontroll så snabbt som möjligt men får om de önskar först bevista medaljutdelning, prata med media, uppsöka läkarvård, värma ned eller avsluta träningen. Detta får dock ske först efter överenskommelse med ansvarig dopingkontrollfunktionär, eftersom det ska avdelas en följeslagare som ska ha ständig uppsikt över idrottaren under dessa aktiviteter.

Du svarade fel
Idrottare ska infinna sig till dopingkontroll så snabbt som möjligt men får om de önskar först bevista medaljutdelning, prata med media, uppsöka läkarvård, värma ned eller avsluta träningen. Detta får dock ske först efter överenskommelse med ansvarig dopingkontrollfunktionär, eftersom det ska avdelas en följeslagare som ska ha ständig uppsikt över idrottaren under dessa aktiviteter.

6.

Samtliga substanser i WADA:s dopinglista är förbjudna vid såväl träning som tävling.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Dopinglistan är uppdelad i två huvudgrupper. Substanser som alltid är förbjudna (t.ex. anabola steroider) och sådana som enbart är förbjudna vid tävling (t.ex. stimulantia). Läs mer i WADA:s dopinglista

Du svarade fel
Dopinglistan är uppdelad i två huvudgrupper. Substanser som alltid är förbjudna (t.ex. anabola steroider) och sådana som enbart är förbjudna vid tävling (t.ex. stimulantia). Läs mer i WADA:s dopinglista.

7.

Cannabis omfattas inte av dopingreglerna

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Cannabis finns på WADA:s dopinglista och är förbjudet vid tävling i alla idrotter.

Du svarade fel
Cannabis finns på WADA:s dopinglista och är förbjudet vid tävling i alla idrotter.

8.

Som idrottsutövare, ledare eller tävlingsfunktionär är du skyldig att känna till idrottens dopingregler.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

Du svarade fel
Idrottsutövare, ledare, tävlingsfunktionärer och andra som biträder idrottsutövare är alla skyldiga att känna till och följa idrottens antidopingreglemente och dopinglistan. Dessutom är man skyldig att känna till och följa WADA:s övriga internationella standarder som bland annat omfattar regler för dopingkontroller, dispenser och vistelserapportering.

9.

Dopingkontrollfunktionären måste ange något skäl till att just du blir kallad till dopingkontroll.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Dopingkontrollfunktionär behöver inte ange något skäl till kallelsen. Idrottsutövare är skyldig att lämna prov när hen blir kallad till dopingkontroll.

Du svarade fel
Dopingkontrollfunktionär behöver inte ange något skäl till kallelsen. Idrottsutövare är skyldig att lämna prov när hen blir kallad till dopingkontroll.

10.

Idrottsutövare måste berätta om eventuellt bruk av läkemedel, p-piller, naturläkemedel och kosttillskott vid dopingkontroll.

Sant

Falskt

Du svarade rätt
Enligt RF:s stadgar är alla SF skyldiga att upprätta en plan för antidopingarbetet. Du kan sannolikt finna din idrotts antidopingprogram på deras hemsida.

Du svarade fel
Vid dopingkontrollen är idrottsutövaren skyldig att uppge allt bruk av läkemedel och kosttillskott de senaste sju dagarna.