Hem / Dopinglistan & Läkemedelssök / Dispens / Astma och kortisonbehandling

Information om särskild diagnos eller behandling

Viss typ av behandling får vi särskilt många frågor om. Här nedan tydliggörs vad som gäller för astma och kortisonbehandling 

Astma 

Tillåtet 

För följande beta-2-stimulerare i angivna doser/koncentrationer krävs ingen dispens: 
 
Salbutamol 
Max 1600 mikrogram under 24 timmar, ej överstigande 800 mikrogram under en 12-timmars period. 
Exempel på inhalationspreparat som innehåller salbutamol är AiromirBuventolCombivent och Ventoline. 

Formoterol 
Max 54 mikrogram under 24 timmar. 
Exempel på inhalationspreparat som innehåller formoterol är Oxis, SymbicortInnovair och Bufomix. 

Salmeterol 
Max 200 mikrogram under 24 timmar. 
Exempel på inhalationspreparat som innehåller salmeterol är Seretide och Serevent. 
   
Inhalerad kortison (till exempel PulmicortGiona och Flutide) är inte dopingklassatLäs mer om kortison nedan.  

Vid användning tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, är dock alla beta-2-stimulerare helt förbjudna, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Förbjudet 

Övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (till exempel Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer är förbjudna.  

För alla beta-2-stimulerare är preparatet helt förbjudet tillsammans med diuretika eller annan maskerande substans, såväl i samband med tävling som utanför tävling. 

Här kan du ta reda på huruvida du måste söka dispensen i förhand eller om den kan sökas i efterhand.  

Behöver du ansöka om dispens för beta-2-stimulerare?
Säkerställ först om du behöver söka i förhand eller eventuellt i efterhand enligt ovan länk. För dig som behöver ansöka om dispens för beta-2-stimulerare finns en checklista. Läs igenom checklistan och försäkra att ansökan är komplett ifylld innan du skickar in den. 

Kortison 

Förbjudet 

Kortison (glukokortikoider) är förbjudet i samband med tävling när det administreras: 

oralt (genom munnen i form av tabletter eller lösning) 

rektalt (via ändtarmen) 

intravenöst eller  

intramuskulärt  

Tillåtet 

Förbudet omfattar inte kortison som tas lokalt i form av inhalationer eller injektioner intraartikulärtperiartikulärtperitendinöstepiduralt eller intradermalt (i och kring leder och senor, intill ryggmärgen eller i huden).  
 
Övriga lokala kortisonberedningar för användning på hud (inklusive metoder som ökar genomsläppligheten i huden), i öra, näsa, munhåla, på tandkött, för ögonbehandling eller kring ändtarmsöppning är inte heller förbjudna.