Behöver du söka dispens?


Följ anvisningarna nedan så får du svar på vad du ska göra. Om du inte redan kontrollerat att det aktuella läkemedlet är dopingklassat så kan du göra det här.

Inom vilket specialidrottsförbund (SF) är du verksam?

Är du verksam inom flera idrotter får du upprepa den här processen för varje idrott.