Hem / Regler & Bestraffning

Regler & Bestraffning

The World Anti-Doping Code är det globala regerverk som gäller inom idrotten. Under Världsantidopingkoden finns ett antal standarder som också är tvingande regler. Alla länder och idrotter som anslutit sig måste införa koden och dess standarder i sina regler och stadgar, däribland Sverige.

Här kan du läsa om