Hem / Regler & Bestraffning / Bestraffning

Bestraffning

Idrottsutövare eller stödperson som bryter mot dopingreglerna kan bestraffas enligt RF:s dopingregler. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd och som åklagare fungerar Dopingkommissionen. 

Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol i Sverige, Riksidrottsnämnden (RIN). I vissa speciella fall kan även RIN-beslut gällande doping överklagas till Court of Arbitration for Sport (CAS) som är idrottens internationella skiljedomstol.

Straff på upp till fyra års avstängning kan utdömas vid första tillfället. Vid upprepad doping kan längre straff ända upp till livstid utdömas. Avstängning avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde inte delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet, såsom träning, tävling, uppvisning eller att utöva uppdrag.

Läs mer om bestraffning i Idrottens antidopingreglemente.

Dopingavstängda idrottare

Bestraffningsbeslut ska enligt RF:s stadgar kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan som är idrottenskungorelser.se. Där publiceras listan över för närvarande dopingavstängda idrottare.

Gå till listan