Hem / Regler & Bestraffning / Bestraffning

Bestraffning

Idrottsutövare eller idrottsutövarbiträde* som bryter mot dopingreglerna kan bestraffas enligt Idrottens Antidopingreglemente alternativt enligt RF:s stadgar.

Dopingkommissionen fungerar som åklagare i dopingärenden och anmäler förseelser mot dopingreglerna till Dopingnämnden. Dopingnämnden är den första dömande instansen för dopingärenden.

Beslut om bestraffning kan överklagas till Riksidrottsnämnden ("RIN"), idrottens "högsta domstol". I vissa speciella fall kan RIN:s beslut överklagas till Court of Arbitration for Sport ("CAS") som är idrottens internationella skiljedomstol.

*Coach, tränare, manager, agent, lagledare, funktionär, läkare, paramedicinsk personal, förälder eller annan Person som arbetar med, behandlar eller biträder en Idrottsutövare som deltar i eller förbereder sig för Tävling.

Läs mer om bestraffning i Idrottens antidopingreglemente.

Läs mer om idrottens juridiska instanser

Dopingavstängda idrottare och idrottsutövarbiträden

Bestraffningsbeslut ska enligt RF:s stadgar kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan som är idrottenskungorelser.se. Där publiceras listan över nuvarande dopingavstängda idrottsutövare och idrottsutövarbiträden. Undantagna från offentlig publicering är idrottsutövare på motionsnivå samt underåriga.

Gå till listan