Hem / Regler & Bestraffning / Det svenska antidopingreglementet

Nationella regler

Idrottens Antidopingreglemente (IDR)

IDR är baserad på Världsantidopingkodens "Model Rules for National Anti-Doping Organizations". 
IDR syftar till att upprätthålla globala och harmoniserade antidopingprinciper. Reglerna särskiljs från straff- och civilrättsliga lagar och avsikten är inte att reglerna i reglementet ska villkoras eller begränsas av nationella straff- och civilprocessuella principer.

RF:s stadgar

Alla idrottsutövare, idrottsföreningar samt specialidrottsförbund i Sverige har att följa de regler som framgår av RF:s stadgar.

Följande bestämmelser i RF:s stadgar berör antidopingarbetet:

  • Kapitel 8 §5-Föreningars åligganden
  • Kapitel 11 §4- Specialidrottsförbundens åligganden
  • Kapitel 13- Antidopingverksamhet
  • Kapitel 14 §1- Bestraffningsärenden

Nationell föreskrift för antidopingverksamhet

Den nationella föreskriften för antidopingverksamhet utgör ett komplement till IDR samt de Internationella Standarderna.