Hem / Regler & Bestraffning / Internationella regler

Internationella regler

Den internationella antidopingbyrån, WADA, fastställer det internationella regelverk som gäller för idrottsutövare världen över.

Regelverket för antidoping betecknas World Anti-doping Program ("WADP") och innefattar regler, riktlinjer och tekniska dokument som säkrar harmonisering av de nationella och internationella antidopingprogrammen. De mest väsentliga reglerna som tillhör WADP är Världsantidopingkoden samt de Internationella Standarderna.

Ny Världsantidopingkod och Internationella Standarder från 1 januari 2021 

I november 2019 antogs en reviderad Världsantidopingkod på WADA:s konferens i Katowice i Polen. Världsantidopingkoden kompletteras av åtta obligatoriska internationella standarder varav två helt nya standarder som reglerar resultathantering och utbildning börjar gälla från den 1 januari 2021.

Världsantidopingkoden

Världsantidopingkoden har upprättats av WADA och är det överordnade regelverket för antidoping. För Sverige har RF samt Sveriges Olympiska Kommitté accepterat Världsantidopingkoden, vilket innebär en skyldighet att implementera och uppfylla dess bestämmelser.

Läs Världsantidopingkoden (dokumentet är på engelska).

Internationella Standarder 

Världsantidopingkoden kompletteras i nuläget av sex Internationella Standarder. Dessa beskriver ingående hur antidopingarbetet ska utföras.

De sex standarderna omfattar:

Endast Dopinglistan finns i svensk översättning. Övriga standarder är ovan länkade till de engelska versionerna på WADA:s hemsida.

WADA har skapat en särskild handledning för idrottsutövare i syfte att förklara vad de olika reglerna i Världsantidopingkoden innebär. Här hittar ni en kortfattad genomgång av några av de viktigaste reglerna: Athlete reference guide to the 2015 code.

UNESCO:s konvention om doping inom idrotten

UNESCO:s konvention mot doping inom idrotten förpliktigar länders regeringar att bekämpa doping. Sverige har anslutit sig och ratificerat konventionen och accepterar därmed Världsantidopingkoden och de Internationella Standarderna.  

Läs UNESCO:s konvention om doping inom idrotten