Hem / Utbildning & Fakta / Utbildning

Utbildning

Utbildning är en avgörande del i det förebyggande antidopingarbetet och bör ske i alla led inom idrotten. I SF:s antidopingprogram ska det framgå hur utbildning i antidoping ska ske t ex inom förbundets föreningar och landslagsverksamhet.

Svensk Antidoping har några verktyg till hjälp:

Ren Vinnare
En e-utbildning riktad till idrottsutövare och ledare.

Vaccinera Klubben
Ett utbildningsupplägg där föreningen tar fram en antidopingplan med
förebyggande åtgärder och en beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall eller misstankar om doping.

Antidopingsnack
En handledning för tränare och ledare att stödja sig mot när man ska prata antidoping med sina aktiva.