Hem / Utbildning & Fakta / FAQ / Organisation och förkortningar

Organisation och förkortningar


Utöver nedanståendefrågor finns också mycket information om organisation här. Vill du veta mer om antidopingarbetet i Sverige som Svenska Antidoping bedriver kan du hitta det här

Vad är Världsantidopingkoden?

Världsantidopingbyrån WADAs förvaltningsråd godkände en ny Världsantidopingkod 15.11.2013. Den nya Världsantidopingkoden trädde i kraft 1.1.2015. WADA övervakar att alla antidopingorganisationer följer regelverket. 

Dessutom publicerar WADA följande obligatoriska standarder:

 • Den internationella förteckningen över förbjudna substanser och metoder.
 • Den internationella kontroll- och utredningsstandarden.
 • Den internationella dispensstandarden.
 • Den internationella laboratoriestandarden.
 • Den internationella integritetsskyddsstandarden.
 • Efterlevnad av kodens krav.

WADA har gjort en särskild handledning för idrottare i syfte att förklara vad de olika reglerna i koden innebär. För den som kan förstå engelska är det en bra och kortfattad genomgång av de flesta regler. Här hittar ni sammanfattningen: Athlete reference guide to the 2015 code.

Ny kod från 1 januari 2021
I november 2019 antogs en ny världsantidopingkod på WADA:s världskonferens i Katowice i Polen. Den nya världsantidopingkoden innehåller två helt nya standarder; resultathantering och utbildning. Den nya koden börjar gälla från den 1 januari 2021.

Visa svar

Vad är WADA?

Världsantidopingbyrån WADA:s mål är en värld där alla idrottare tävlar rent. WADA försvarar etiken i idrotten och säkerställer idrottarnas rättsskydd. WADA:s uppgift är även att harmonisera antidopingarbetet i världen.

WADA (World Anti-Doping Agency WADA) grundades 1999 och dess huvudkvarter ligger i Montréal, Kanada.

Uppgifter och finansiering
WADA:s främsta uppgifter är:

 • att harmonisera, utveckla och upprätthålla WADAs regelverk samt följa upp att regelverket följs
 • att publicera och distribuera den årliga förteckningen över förbjudna substanser och metoder i idrotten
 • att utveckla regionala antidopingprogram
 • ett omfattande internationellt forskningsprogram
 • ackreditering av dopinglaboratorier
 • ett oberoende internationellt kontrollprogram
 • internationella uppfostrings- och kommunikationsprogram
 • ett oberoende undersökningsprogram inom dopingövervakningen och
 • ett oberoende program för dopingkontroller vid stora internationella idrottstävlingar.
 • WADA får hälften av sin finansiering från Internationella Olympiska Kommittén och hälften från stater i olika världsdelar.

Staterna har förbundit sig att stödja WADA:s verksamhet genom UNESCO:s antidopingavtal.

Visa svar

Vad är iNADO?

iNADO är ett samarbetsorgan för nationella antidopingorganisationer och organisationernas personal. Dess målsättning är att påverka utvecklingen av jämlikheten inom antidopingarbetet genom att arrangera utbildning och seminarier samt genom informationsutbyte om verksamheten inom området.

Visa svar