Dokumentation och tips 2018

Här är dokumentationen från "Styra, leda, utveckla! Idrottens ledarskapssymposium" den 13-14 december 2018 på Bosön.

Men först ett medskick:

Någon att sparra med?

Både lokalt, regionalt och centralt finns möjligheter att få hjälp med olika typer av utbildnings- och processtöd. Formulera behovet och kontakta sedan ditt distrikt eller RF/SISU centralt beroende vilken organisation du företräder.

Här följer det inledande panelsamtalets avslutande tips samt korta eftersnack och sammanfattningar från respektive seminarium

I panelen: 

  • Maria Arnholm, partisekreterare/riksdagsledamot Liberalerna
  • Ola Mattsson, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram
  • Peter Reinebo, verksamhetschef Sveriges Olympiska Kommitté
  • Ulrika Årehed-Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden f.d. generalsekreterare på Röda Korset.
  • Tina Sahlén, intressepolitik och media Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (moderator)

Simon Elvnäs sammanfattar sin föreläsning 

Camilla Sand berättar om sin upplevelse av symposiet

Tommy Nordmark sammanfattar sitt seminarium

(Tommy ersatte Eva Hamboldt)

Johan Welander sammanfattar sitt seminarium

För deltagare på Idrottens ledarskaps- och managementprogram var symposiet ett delmoment.

Här berättar Karin Holgersson om sin upplvelse av programmet.

Johan Sverker sammanfattar sitt seminarium

 Stefan Söderfjäll sammanfattar sitt seminarium 

Veta ännu mer?

Här är ytterligare några kunskapshöjande och inspirerande läs- och nättips (förutom de som finns under respektive seminariums bilder ovan):

Engagemang och motovation ...


Self-determination theory – hemsida (det är den motivationsteori som Stefan hade som bas i sin föreläsning och på hemsidan finns massor av smått och gott).
En mycket pedagogisk och tydlig föreläsning om motivation och SDT av Christopher Niemic.
Några böcker som Stefan Söderfjäll skrivit:
- Behovsanpassat ledarskap: Att skapa förutsättningar för motivation, prestation och välbefinnande.
- En liten bok om ledarskap.

Konflikter och konflikthantering

Här en länk till Göteborgs universitet/Konfliktakademien och mer om ABC-modellen, eskalationstrappan med mera.

Bilder som visades under symposiet:

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
Att styra med och mot mål 2019-07-05 pdf 1 MB
Folder Styra Leda Utveckla_2019 2019-07-05 pdf 77 KB
HR - med Johan Welander 2019-07-05 pdf 4 MB
Konflikthantering och svåra samtal 2019-07-05 pdf 788 KB