Hem / Utbildning / Kurser och symposier / Internationell representation - grundutbildning

Internationell representation - grundutbildning

En av Riksidrottsförbundets uppgifter på det internationella området är att stimulera och på olika sätt stödja SF i deras internationella verksamhet och där ingår även att bidra med kompetens.

Syfte, mål och inriktning

En utbildning där du skaffar dig viktig kunskap och ett nätverk för ditt uppdrag som internationell delegat inom idrotten. Under två plus två dagar (steg 1 och steg 2) med eget arbete emellan kommer du att få fördjupad kunskap inom bland annat den internationella idrottsarenan, internationell förståelse, mötesretorik- och teknik, lobbying och svensk idrotts mål och värderingar i relation till de internationella. Utbildningen ger dig värdefull kännedom och bättre förståelse samt en bra grund att stå på i ditt internationella arbete.

Kursdagarna varvas med föreläsningar, egen reflektion, samtal och grupparbeten. Detta för att det ska bli lättare att ta till sig och tillämpa den kunskap som förmedlas. Flera av föreläsarna har bred erfarenhet av internationellt arbete inom idrotten och delar gärna med sig av sina kunskaper.

Kontakta Marie för information om nästa kurstillfälle

Marie Denitton
Telefon: 08-699 62 08