Hem / Utbildning / Kurser och symposier / Utbildarsymposium - save the date 6 november 2020

Utbildarsymposium - save the date 6 november 2020

Som utbildare inom idrottsrörelsen är du oerhört värdefull för att stärka och utveckla viktiga målgrupper som leder vår idrottsverksamhet och organisationer framåt. Att skapa miljöer och sammanhang som stimulerar en nyfikenhet och ett utforskande, där vi lär av och med varandra.

För att du som utbildare eller du som ansvarig för utveckling av idrottens olika utbildningsinsatser ska få en stabilare plattform att stå på inom området lärande och pedagogik erbjuder SISU Idrottsutbildarna och Bosön – Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum olika utbildningsprogram och mötesplatser för att belysa dessa områden som ett stöd och inspiration i detta fortsatta arbete.

Syfte och målgrupp

Ett symposium som är till för utbildare och utbildnings- och utvecklingsansvariga på specialidrottsförbunden eller distriktsförbunden.

Dagen har fokus på pedagogik och lärande, att skapa motivation och
delaktighet vid olika bildnings- och utbildningsinsatser. Dessutom kommer dagen arbeta med att reflektera, följa upp och utvärdera sig själv och sina insatser för att utveckla och leda andra.

Förkunskapskrav

Du är eller ska bli utbildare inom idrottsrörelsen eller har en roll som utbildnings- eller utvecklingsansvarig på ett Specialidrottsförbund eller distriktsförbund.

Det här får du

Efter utbildningsdagen har du förmodligen fått en bättre förståelse för vad lärande är och hur du kan skapa goda förutsättningar för lärande i våra olika bildnings- och utbildningsinsatser. Du har förhoppningsvis även fått med dig tankar och idéer kring hur du kan utveckla och stärka dig själv i din roll som utbildare. Sist men inte minst ett bredare nätverk som arbetar på samma arena inom idrotten.

Datum och plats

6 november 2020, Bosön 

Kursledare

Maria Ståhl, SISU Idrottsutbildarna

Kursen genomförs av SISU Idrottsutbildarna i nära samarbete med Bosöns idrottsfolkhögskola.

Anmälan och sista dag för anmälan

Anmälan dig via anmälningslänken senast den 4 september 2020.

Avbokning

Avbokning senast 4 veckor innan utbildningen i annat fall faktureras full avgift.

Kontakt

Innehållsfrågor: Maria Ståhl, This is a mailto link