Hem / Utbildning / Kurser och symposier / Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande

Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment theory – ett nytt perspektiv på mental träning.

ACT är nära besläktat med mindfulness och utgår ifrån antagandet att kontroll av inre upplevelser (som tankar och känslor) oftast leder till mer besvär och tankemässig upptagenhet, medan ett accepterande förhållningssätt till inre upplevelser höjer chansen för att individen kan utföra de beteenden som är viktiga för prestation och välbefinnande. Se nedan för en mer utförlig beskrivning av ACT och dess användning inom elitidrotten.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att idrottare, tränare och ledare genom att få ytterligare perspektiv och redskap till sitt förfogande än bättre kan utföra sina uppgifter och uppdrag.

Målet med kursen är att idrottare, tränare och ledare lär sig olika förmågor (som till exempel att kunna ha uppmärksamhet på det som sker i nuet, kunna acceptera obehagliga känslor, kunna engagera sig i önskade beteende) som är viktiga för prestation och välbefinnande.

Genomförande

Kursen är praktiskt inriktad och innehåller många övningar och diskussioner. Genom deltagandet i kursen kan kursdeltagarna få guidning i hur de kan hantera utmanande situationer de ställs inför inom idrotten och/eller inom livet runtom. Efter avslutad 3-dagars kurs erbjuds möjlighet för uppföljningsmöten via nätet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till landslagsaktiva på seniornivå, förbundskaptener, rikstränare eller motsvarande på junior- och seniornivå (inklusive RIG/NIU). För att vara aktuell för kursen ska ditt uppdrag inte vara ”äldre” än från år 2018.

Utbildningen kräver i övrigt inga speciella förkunskaper. Vi har plats för högst 20 deltagare.

Datum och plats

Riksidrottsförbundet Elitidrottsstöd erbjuder som en del av Bosön utvecklingscentrum (se nedan) denna 3-dagars utbildning vid två tillfällen under våren – en gång i Malmö och en gång på Bosön (Lidingö, Stockholm). Deltagarna bör kunna vara med på alla tre dagar vid ett och samma kurstillfälle, då dagarna bygger på varandra och formar en helhet.

Bosön utvecklingscentrum, Lidingö den 3-5 februari 2020

Malmö den 1-3 juni 2020. I Malmö genomförs utbildningen i Baltiska hallen, Eric Perssons väg (i Malmö Idrottsakademis lokaler)

Kostnader

Riksidrottsförbundet Elitstöd (idrottspsykologi) står för utbildningskostnaderna. Lunch och fika ingår. Deltagaren bokar och bekostar själv resa, övrig kost och logi.

För logi i Malmö finns hotellet Good Morning Malmö (Stadiongatan 21) inom några få minuters gång-avstånd. Ett alternativ är Scandic Triangeln (15-20 min gångavstånd).

Ansvariga och kontaktpersoner

Liselotte Ohlson, Riksidrottsförbundet - This is a mailto link eller 08-699 62 27.

Göran Kenttä, Riksidrottsförbundet - This is a mailto link

Anmälan

Bosön utvecklingscentrum, Lidingö den 3-5 februari 2020. Anmälan är stängd.
Malmö den 1-3 juni 2020, anmäl dig här >>>
Anmälan görs av förbundskapten eller motsvarande. 

Läs mer om ACT inom idrotten här >>

Avbokning

Avbokning senast 4 veckor innan utbildningen i annat fall faktureras full avgift.Läs mer om ACT inom idrotten här >>

Ansvariga och kontaktpersoner

 

Liselotte Ohlson, Riksidrottsförbundet - This is a mailto link eller 08-699 62 27.

 

Göran Kenttä, Riksidrottsförbundet - This is a mailto link