Hem / Utbildning / Kurser och symposier / Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

Inom ideell sektor i allmänhet men kanske inom idrotten i synnerhet är den bredare HR-kunskapen ofta begränsad och underprioriterad. Det i bemärkelsen att kunna leda genom att tillämpa grundläggande kunskap i arbetsrätt och HR-arbete som ett strategiskt verktyg. Ibland blir chefer alltför indragna i den operativa och idrottsliga verksamheten vilket skapar mindre utrymme att lära mer om samt tillämpa arbetsrätt och HR i det löpande ledarskapet. Kursen genomförs i samarbete med Arbetsgivaralliansen.

Syfte och målgrupp

Ledarskap, arbetsgivarskap och HR är en tvådygnskurs på Bosön utvecklingscentrum med syftet att rusta chefer inom idrottsrörelsen genom att stärka det idéburna ledarskapet och öka kunskapen om gällande arbetsrätt och lämplig HR-strategi.
Du har en sannolikt en chefsposition inom idrotten, exempelvis på RF/SISU gemensamma kansli, i ett distrikt, specialidrottsförbund eller i en större förening. Du kan också vara chef i en annan organisation inom civilsamhället.

Det här får du

Efter genomförd kurs kommer du lättare se kopplingen mellan arbetsrätt, HR-arbete och ledarskap samt tillämpa det i praktiken. Du har även en ökad förståelse för skillnader och utmaningar det innebär att leda i ideell sektor i relation till ledarskap i näringsliv och offentlig verksamhet.
• Det idéburna ledarskapet
• Arbetsrättsliga utmaningar och förutsättningar inom civilsamhället och idrotten
• Rollfördelning: vad och hur, tjänstepersoner och förtroendevalda
• HR arbete i ideell sektor: särart, medarbetarskap och chefsroll
• Mitt ledarskap
• Rörelseglädje

Förkunskapskrav

Du har grundläggande kunskap om arbetsrätt, kanske genom att du deltagit i Arbetsgivaralliansen kurs: Arbetsrätt för arbetsgivare eller motsvarande utbildning.

Datum och tider

1-3 april 2020

Plats

Bosön

Kursledare

Johanna S:t Clair-Renard och Tommy Nordmark, verksamma vid nationella RF/SISU kansliet leder kursen. Expertmedverkan i form av Maria Liljedahl, jurist vid Arbetsgivaralliansen och Johan Welander, HR-konsult och författare till boken Idéburen chef.

Arrangör

Kursen genomförs av SISU Idrottsutbildarna.

Kostnader

6400 kr/person

Kost och logi

Detta inkluderar två övernattningar med helpension.

Anmälan och sista dag för anmälan

Anmäl dig senast den 6 mars 2020 via anmälningslänken >> 

Avbokning

Avbokning senast 4 veckor innan utbildningen i annat fall faktureras full avgift.

Kontakt

Kontaktperson och kontaktuppgifter
Innehåll:
Johanna S:t Clair Renard
This is a mailto link

Praktiska saker kring anmälan:
Linda Söderqvist
This is a mailto link