Utbildning för utbildare


Grundutbildning för utbildare 2020

Grundutbildningen vänder sig till dig som är ny eller redan aktiv som utbildare oavsett idrott och kursspecifikt ämne. Utbildningen ger kunskap kring vad utbildningsuppdraget innebär, viktiga motivation, lärande, ledarskap och normmedvetet perspektiv är viktiga moment i en utbildning samt hur du som utbildare kan skapa goda utbildningsmiljöer.

Omfattning och innehåll

Utbildningen omfattar cirka 25 lektionstimmar, varav 15 lektionstimmar är egna webbstudier och 10 lektionstimmar vid en fysisk träff under en och samma dag.

- Min roll som utbildare

- Vad är lärande?

- Min utbildarfilosofi

- Mitt arbetssätt som utbildare

Syfte och mål

Målet är att du efter utbildningen ska ha större förståelse kring ditt viktiga uppdrag som utbildare och hur du kan skapa lärandemiljöer där du skapar ett medskapande med deltagarna och ger utrymme för deras tankar, idéer och erfarenheter.

Kurstillfällen under 2020

13 juni >>> Sista anmälningsdag är 11 maj 2020
4 september >>> Sista anmälningsdag är 7 augusti 2020
27 november >>> Sista anmälningsdag är 30 september 2020

Utbildningssamordnare

SISU Idrottsutbildarna

Kontakt

Maria Ståhl, RF/SISU
This is a mailto link eller 08-699 62 66

Minna Fahlström, RF/SISU
This is a mailto link eller 08- 699 61 64

Fortsättningsutbildning för utbildare 2020

Utbildningen vänder sig till dig som har varit utbildare ett tag och ger fördjupade kunskaper kring roller och ramar, lärandeteorier och strategier, ledarskap och personlig utveckling samt hur du leder en utbildning i varierat lärande både i det digitala och fysiska rummet som en facilitator. Utbildningen bygger vidare på Grundutbildning för utbildare som vi rekommenderar att du går först.

Omfattning och upplägg

Utbildningen omfattar ca 20 lektioner och sker i ett varierat lärande. Stor del av tiden genomförs på egen hand via webben och i det digitala klassrummet samt 9–10 lektioner på den fysiska dagen.

Syfte och mål

Målet med utbildningen att bidra till fördjupad förståelse kring lärandets komplexitet och hur du som utbildare skapar goda lärmiljöer såväl i det fysiska som digitala rummet. Målet är dessutom att du fått en tydligare bild av ditt ledarskap och din fortsatta utveckling.

Kurstillfällen under 2020

11 juni >>> Sista anmälningsdag är 4 maj 2020
25 september >>> Sista anmälningsdagen är 14 augusti 2020

Utbildningssamordnare

SISU Idrottsutbildarna

Kontakt

Maria Ståhl, RF/SISU
This is a mailto link eller 08-699 62 66


Uppdaterad: 18 FEB 2020 11:07 Skribent: Linda Söderqvist
Epost: Adressen Gömd