Hem / Utbildning / Utbildningsprogram / Idrottens ledarskaps- och management-program

Idrottens ledarskaps- och management-program

 

Idrottens ledarskaps- och managementprogram (ILM) är ett skräddarsytt program som vänder sig till dig som är chef eller förtroendevald. Du behöver ha ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra. Programmet fokuserar på ledarskap både för organisation, grupper och individer. Du kommer mot bakgrund av forskning och beprövad erfarenhet att få pröva, ompröva samt att få utveckla ditt praktiska sätt att utöva ledarskap och management.

Idrottens ledarskaps- och managementprogram syftar till att matcha de speciella förutsättningar och utmaningar som ledare inom idéburen sektor möter. Efter genomfört program kommer du att ha tränat upp ett antal av de kapaciteter som krävs för att leda en idé- och värderingsstyrd verksamhet och hur du navigerar i nya tider. Du kommer också att ha med dig modeller som du kan relatera till andra verksamheter och styrmodeller.

Målgrupp

Idrottens ledarskaps- och managementprogram vänder sig till dig som i ditt arbete eller uppdrag
leder andra i någon form. Du behöver ha ett strategiskt verksamhetsansvar där du leder andra.
Du leder anställda, ideella eller en mix av båda, utan att nödvändigtvis
ha det formella personalansvaret. För att skapa högsta kvalitet i utbildningen och ge varje deltagare
tid för reflektion och praktiska övningar i grupp, är antalet platser begränsade till 24 stycken.

Datum och teman

Idrottens ledarskaps- och managementprogram är uppdelat i fyra etapper. Den tredje etappen sammanfaller med vårt ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla! som därmed blir en del av ditt personliga ILM-program.

Etapp 1, den 2-4 oktober
Omvärlden - idrotten och konsten att förändra och förflytta sig

Etapp 2, den 13-15 november
Att leda jaget och laget – att utmana det egna ledarskapet för att kunna leda i förändring

Etapp 3, 11-12 december
Styra, leda, utveckla!

Etapp 4, 16-17 januari 2020
Management och rolltagning

Information och anmälan

För en bild av programmet läs 2019-års broschyr. Du kan även ta del av vad Sofia Domeij, ordförande Svenska Skidskytteförbundet och Tommy Eliasson Winter, alpin chef Svenska Skidförbundet har för reflektioner efter att ha deltagit i 2018/2019-års program.

Du ansöker till programmet här. Ansökan öppen 11 Mars – 1 september. 
Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Ansvariga och kontaktpersoner

Kristoffer Berg
Telefon: 08-699 61 66
Johanna S:t Clair Renard
Telefon: 08-699 61 29