Hem / Utbildning / Utbildningsprogram / Idrottspsykologi - från elit till talang

Idrottspsykologi - från elit till talang

Har du haft en elitidrottskarriär och vill trappa ner och verka som coach? I så fall är det här rätt kurs för dig. Kursen är beteendevetenskapligt inriktad och du får teoretiska verktyg som kompletterar dina erfarenheter från tävlingsarenorna när du går in i en roll som tränare/coach.

Förkunskapskrav

Du som söker kursen skall ha tävlat på hög nationell och gärna internationell elitnivå i minst två år, alternativt ha verkat som tränare för elitaktiva på motsvarande nivå. Du skall ha genomförda gymnasiestudier eller motsvarande.

Syfte och målgrupp

Du som är före detta elitidrottare, eller fortfarande aktiv, har nu möjlighet att fördjupa dig i idrottspsykologi. Din idrottskarriär har gett dig kunskap och erfarenheter som är ovärderliga för svensk idrott. I den här kursen får du möjlighet att använda den kunskapen, utveckla din förmåga att omsätta den praktiskt och ta del av andra elitidrottares perspektiv.

Kursen är särskilt riktad till dig som har varit aktiv på elitnivå och nu är på väg mot en ny karriär. Du vill efter avslutad idrottskarriär verka som tränare/coach för aktiva. Du får en teoretisk grund att stå på, men med speciellt fokus på hur du kan arbeta med olika individer. Om du fortfarande är aktiv får du här en möjlighet att fokusera på din egen personliga utveckling.

Det här får du

Efter genomgången kurs har du utvecklat din förmåga att verka som coach för unga talanger som vill nå sin fulla potential i sin idrottskarriär.

Teoretiskt har du fått fördjupad kunskap inom följande beteendevetenskapliga områden:
• Den mentala träningsprocessen
• Självbild, självkänsla och självförtroende
• Motivation & prestationsmotivation
• Anspänning, stress, oro och prestationsångest
• Koncentration
• Målsättningsarbete
• Flow och peak performance
• Stresshantering
• Överträningssyndrom och utbrändhet inom idrotten
• Karriärövergångar
• Motiverande samtal och ett coachande förhållningssätt

Datum

26 och 27 september 2019
24 och 25 oktober 2019
21 och 22 november 2019
23 och 24 januari 2020
20 och 21 februari 2020
19 och 20 mars 2020
23 och 24 april 2020
14 och 15 maj 2020

(reservation för eventuella ändringar)
Mellan träffarna är det distansmoment med en studietid på ca 4 tim/vecka.

Kursledare

Andrea Hjelmåker, idrottspsykologisk rådgivare inom ishockeyn, KBT steg 1

Kostnad

1500 kronor i priset ingår kurslitteratur, försäkring, kopiering och andra overheadkostnader. Undervisningen är kostnadsfri.
Du står själv för eventuella kostnader lunch/middag/fika, resa till och från Bosön samt eventuell övernattning.
För bokning av boende på Bosön kontakta bokningen på 08-699 66 00

Anmälan

Anmälan är stängd.

Avbokning

Avbokning senare än fyra veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.