Idrottspsykologisk rådgivarutbildning med inriktning KBT


Idrottspsykologisk rådgivarutbildning, grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) karakteriseras som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd terapiform. Kognitiv beteendeterapi har en stark betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Den utgår från analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som inom elitidrotten.
Denna utbildning riktas mot terapeutiskt arbete inom elitidrott. Några tillämpningsområden som kan nämnas är ångest, stress, depressioner och ätstörningar. Vid exempelvis stressproblematik finns det goda behandlingsresultat med KBT. Kognitiv beteendeterapi används också vid andra områden som exempelvis i arbete med organisationer.
Utbildningen motsvarar de utbildningar som ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, 90 högskolepoäng (steg 2) med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi. I dagsläget kan inte garantier ges att utbildningen kommer att vara behörighetsgrundande till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning eftersom detta är under utredning.

Målgrupp

- Idrottspsykologiska rådgivare med grundläggande kunskaper i idrottspsykologi och erfarenhet av elitidrott.

- Elittränare samt ledarteam kring elit- och landslagsverksamhet; sjukgymnaster med flera med grundläggande kunskaper i idrottspsykologi.

Det här får du

En grundläggande bred och omfattande kunskap om KBT vad gäller främst teoretiska utgångspunkter, analys, klinisk tillämpning, psykoterapeutiska arbetsmetoder samt empirisk forskning.

Förkunskapskrav

1) Allmän behörighet till högskolestudier
2) Särskild behörighet

a. Under utbildningen ska deltagaren ha en anställning eller uppdrag genom avtal inom elitidrotten, där arbetet har tydlig karaktär av att vara människoutvecklande (förbundsläkare, sjukgymnast, elittränare, nutritionist, psykolog), och där ett vårdande perspektiv finns i det vardagliga arbetet.

b. Grundläggande teoretiska idrottspsykologiska kunskaper (30 hp) eller motsvarande, betygskopior eller motsvarande biläggs. Samt akademisk examen (120 p/180 hp).

c. Dokumenterad erfarenhet av aktivt arbete i nära relation med människor inom elitidrott.

Plats

Utbildningsdagarna varierar mellan Bosöns utvecklingscentrum, GIH och Idrottens Hus i Skanstull. 

Datum och tider

Termin 1, höstterminen 2020:
Måndag-Onsdag 7–9 september på Bosön
Onsdag-Torsdag 14–15 oktober på GIH
Tisdag-Onsdag 10–11 november på Idrottens Hus
Onsdag-Torsdag 9–10 december på Bosön

Kostnad

25 000 kr. per person, inklusive moms per termin. Kostnaden är exklusive litteratur, resor och logi. Handledning ingår i kursavgiften. I avgiften ingår även fika och lunch i samband med utbildningsdagarna. Detta är en uppdragsutbildning, vilket innebär att enskild person (eller enskild
firma) inte kan vara ekonomisk motpart, utan det är förening, förbund, organisation eller företag som står bakom och bekostar utbildningen.

Valbar del, egenterapi individuellt och i grupp (4 – 10 personer). Kostnad ca. 30 000 kr. Egenterapi är dock ett krav för eventuellt fortsatta studier på Steg 2 i KBT.

Kursansvarig

Utses av RF och GIH tillsammans.

Anmälan

För mer information och anmälan, klicka här >>

Kompletterande CV till ansökan hittar du här >>

Kontaktperson

Maja Uebel, RF: This is a mailto link eller 08 - 699 6637

Uppdaterad: 30 JAN 2020 16:26 Skribent: Linda Söderqvist
Epost: Adressen Gömd