Hem / Utbildning / Mötesplatser och nätverksträffar

Mötesplatser och nätverksträffar

Tematräffar, erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllning i teori och praktik kännetecknar denna kategori.

Vi har exempelvis nätverk för kvinnor i landslagsledning, generalsekreterare, personer med internationella uppdrag med flera. Vi har också nätverksträffar för specialister inom till exempel uthållighetsidrotter, kampsporter och lagbollidrotter.

Då och då bjuder vi in till mötesplats och samtal om frågor av strategisk betydelse.