Nätverket Greta

Nätverket Greta är ett närverk för kvinnliga internationella representanter.

Akronymen GRETA står för:

  • Generositet
  • Relationer
  • Exklusivitet
  • Tillit
  • Aktiviteter 

Nätverksträffen den 24 maj hade "Art of welcoming" som tema. Jan Gunnarsson från Värdskapet medverkade.

Mer information 

Så snart du vill veta mer om GRETA och om kommande nätverksträffar är du varmt välkommen att kontakta Marie Denitton, se nedan.

Kontakt

Marie Denitton
Telefon: 08-699 62 08