Hem / Utbildning / Mötesplatser och nätverkstr... / Nätverk för presschefer

Nätverk för presschefer

Syfte, mål, inriktning = varför detta nätverk, vad ska uppnås?

Presschefer är ofta personer som sitter ensamma i sina förbund. Nätverket är till för att stärka rollen, få möjlighet att ge varandra stöd och samtidigt stärka mediearbetet, kunna dra lärdom av varandra, dela erfarenheter och öka samverkan RF/SISU och SF.

Målet är att det alltid ska utgå från SF.s behov av stöd, inspiration, utbildning, samtal. RF:s roll är att sammankalla, skapa en mötesplats för att både ge möjligheter för dialog och samtal men också att vidareutveckla och förbättra mediekommunikation och mediearbete.

Målgrupp 

Presschefer eller person som ansvarar för mediekontakter och medieplan i specialidrottsförbund.

Innehåll

En referensgrupp av presschefer från SF arbetar fram innehåll och tema för träffarna. Målet är att det alltid ska utgå från SF.s behov av stöd, inspiration, utbildning, samtal. RF:s roll är att sammankalla, skapa en mötesplats för att både ge möjligheter för dialog och samtal men också att vidareutveckla och förbättra mediekommunikation och mediearbete.

Genomförande – vad kännetecknar det?

Träffarna kännetecknas av en familjär atmosfär där dagen fylls av inbjudna talare, föreläsare, besök med mediefokus och där deltagarna ska få med sig direkta verktyg och tips för fortsatt arbete - alltid i kombination med workshop och samtalstid inom olika teman.

Det praktiska – datum, tider, plats, kostnader

För information om nya tillfällen, kontakta Anna Setzman. Plats kan variera beroende på innehåll på träffen. Kostnad - egna resor till och från träff. I övrigt 0 kronor.

Anmälan – hur blir man en del av nätverket?

Inbjudan går till en sluten grupp i dialog med SF. Vill man bli en del av nätverket går det bra att prata med sitt SF alternativt skicka en förfrågan till This is a mailto link

Kontakt

Anna Setzman
Pressansvarig RF/SISU
This is a mailto link
070-564 52 16