Hem / Utbildning / Mötesplatser och nätverkstr... / Ordförandenätverk

Ordförandenätverk

Ordförandenätverket är ett kompetensutvecklingsnätverk för ordförande inom idrotten

Syfte

Kompetensutvecklingsnätverket har till syfte att erbjuda ett eget rum för ordförande inom svensk idrott för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor gällande ledarskap och organisering samt att stärka individerna i sin roll. Utgångspunkten för nätverket är ledarrollen.

Avgränsning

Utgångspunkten för nätverket är det strategiska ledarskapet. Rena verksamhetsfrågor hanteras i andra sammanhang.

Målgrupp

Ordförande inom de 72 SF som är anslutna till RF.

Mål

Att ordförandena utökar sitt nätverk och får tillgång till personer i samma roll genom regelbundna träffar under ett år. Via inhämtning av ny kunskap, erfarenhetsutbyte och nya/fördjupade kontakter inom idrotten blir de stärkta i sin roll.

Form

  • Fyra möten per år, eftermiddagar mellan kl 15.30- 18.30.
  • Upplägg av innehåll, dvs ämnen som behandlas, sker i dialog mellan processledare och gruppen och med en blandning av olika metoder: erfarenhetsutbyte, föreläsning av extern gäst, gruppdeltagare tar upp ett case, diskussion utifrån en i förväg läst text/pod som exempel.

Som deltagare får du

  • Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring ledarskap och organisering inom idrotten
  • Tillgång till nätverk av andra ordförande
  • Inspiration och perspektiv på vad som krävs för framgångsrik ledning, styrning och utveckling
  • Kunskap och förståelse kring att arbeta med ideella krafter
  • Reflektion kring ditt eget ledarskap och stärkt i din roll som ordförande

Plats och tid

Stockholm med start i mars 2019.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Vid frågor angående nätverket och dess innehåll kontakta,
Johanna S:t Clair Renard
This is a mailto link 

Vid frågor angående anmälan kontakta,
Linda Söderqvist
This is a mailto link