Hem / Utbildning / Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd

Vårt vetenskapliga råd har två huvudsakliga uppgifter. Dels att omvärldsbevaka, kritiskt och vetenskapligt granska verksamheten samt att föreslå förbättringar. Dels att själva medverka i verksamheten, dela med sig av sina kunskaper, forskning och erfarenhet.

Rådet består av: 

  • Johan Hvenmark, docent och universitetslektor Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap Malmö universitet
  • Christine Dartsch, fil. dr. molekylärbiologi och föreståndare för Centrum för idrottsforskning
  • Suzanne Lundvall, prefekt och högskolelektor Gymnastik och Idrottshögskolan (Stockholm)
  • Per Göran Fahlström, universitetslektor Linnéuniversitetet
  • Jenny Svender, fil.dr. idrottspedagogik, forsknings- och jämställdhetsansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
  • Josef Fahlén, biträdande prefekt och universitetslektor Umeå universitet