Bygg för vår hälsa!

RF logotyp

    Hem / Riksidrottsförbundet vill

Riksidrottsförbundet vill

Problemet

Runt om i landet ser vi hur idrotten glöms bort när kommuner bygger nytt, förtätar eller helt enkelt inte prioriterar de anläggningar som finns. Konsekvenserna kan bli dystra. Barn får en lång väg till träningen vilket kräver stort engagemang från föräldrar. Barn som saknar detta stöd riskerar att sluta. Riksidrottsförbundet vill att så många som möjligt ska kunna idrotta så länge som möjligt – då behöver vi någonstans att vara.

Viktig fråga för svenskarna

Samtidigt som idrottsplatserna nedprioriteras kan vi se att det är en viktig fråga för svenskarna. De allra flesta tycker att det är betydelsefullt för våra barns utveckling att ha en idrottsanläggning i anslutning till hem och skola.

Lösningen

Det finns ingen enkel lösning, men en viktig del är att idrotten får plats i plan- och bygglagen samt Boverkets vägledning. På det sättet säkras att idrotten inte glöms bort när nya bostadsområden planeras eller byggs om. Om folkhälsan är en prioriterad fråga borde detta vara en självklarhet. Visa dina politiker att du tycker att det här är en viktig fråga genom att fylla i mejlmallen du hittar på landningssidan.