RIM i korthet

Riksidrottsmötet (RIM) är ett gemensamt årsmöte för medlemsförbunden i RF och SISU Idrottsutbildarna. Under mötet hålls organisationernas stämmor som beslutar i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen. 

Senaste RIM hölls i Jönköping 2019 och arrangerades tillsammans med RF-SISU Småland. Nästa RIM äger rum den 28-30 maj 2021.

Årets RIM kommer att genomföras antingen i en hybridform (med ett antal ombud fysiskt på plats) - eller helt i digital form. Helt beroende av hur situationen ser ut i maj. Efter samråd med RF-SISU Uppland kommer RIM att flyttas till en plats i Stockholm (vi återkommer med besked om var detta blir). Vi följer givetvis utvecklingen noggrant och återkommer med information vartefter. 

Kontakt

Om du har frågor, kontakta: Kristiina Sagbrant (projektledare), This is a mailto link, 08-699 62 10 eller Elin Johansson (mötesansvarig), This is a mailto link, 08-699 61 43.