RIM i korthet

Riksidrottsmötet (RIM) är ett gemensamt årsmöte för medlemsförbunden i Rïksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under mötet hålls organisationernas stämmor som beslutar i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen. 

Kommande RIM äger rum den 28–30 maj 2021. RIM kommer att genomföras antingen i hybridform (med ett antal ombud på plats) – eller helt i digital form. Det beror på hur situationen ser ut i maj. RIM genomförs och sänds från Clarion Hotel Arlanda. Vi följer givetvis utvecklingen noggrant och återkommer med information vartefter. 

Anmälan till RIM 2021 är nu öppen och ska göras senast den 17 april. Mer om anmälan.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta: Kristiina Sagbrant (projektledare), This is a mailto link, 08-699 62 10 eller Elin Johansson (mötesansvarig), This is a mailto link, 08-699 61 43.