Hem / Motioner och nomineringar till RIM 2019

Motioner och nomineringar till RIM 2019

Sammanlagt 21 motioner har inkommit inför RIM 2019, utöver det har SF/MO föreslagit ett antal kandidater inför valen under stämmorna.

Alla dessa handlingar finns nu tillgängliga under fliken Möteshandlingar här på RIM-sajten.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter