Hem / Kungörelse Riksidrottsmötet 2019

Kungörelse Riksidrottsmötet 2019

Riksidrottsmötet genomförs den 24-26 maj 2019 i Elmia, Jönköping

Riksidrottsmötet (RIM) äger rum vartannat år och består av RF-stämma och SISU-stämma.

Ärenden till RF-stämman

Beträffande ärenden som ska förekomma hänvisas till 4 kap. RF:s stadgar (www.rf.se).

 

Ärenden till SISU-stämman

Beträffande ärenden som ska förekomma
hänvisas till 2 kap. SISU:s stadgar (www.sisuidrottsutbildarna.se).

Motioner

Förslag till ärende (motion) att behandlas vid RF-stämman avges skriftligen till riksidrottsstyrelsen senast den 1 januari 2019.

Rätt att inge förslag tillkommer SF och deras medlemsföreningar. För­slag föreläggs stämman med riksidrottsstyrelsens utlå­tande.

Underskriven motion kan sändas i elektronisk form (pdf-format) till RF:s registrator
This is a mailto link .

 

Motioner

Förslag till ärende (motion) att behandlas vid SISU-stämman avges skriftligen till för­bundsstyrelsen senast den 1 januari 2019.

Rätt att inge förslag tillkommer SF/MO och deras medlemsföreningar. Förslag föreläggs stämman med förbundsstyrelsens utlåtande.

Underskriven motion kan sändas i elektronisk form (pdf-format) till SISU:s registrator This is a mailto link .

Nominering av kandidater

Namn på kandidater att väljas enligt 4 kap.
8 §, punkterna 9-15 får av SF lämnas senast den 1 januari 2019 skrift­ligt till valberedningen under adress:
Valberedningens ordförande, RF/SISU
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm, eller via e-post (se brev från valberedningen).

 

Nominering av kandidater

Namn på kandidater att väljas enligt 2 kap.
5 §, punkterna 9-11 får av SF/MO lämnas senast den 1 januari 2019 skriftligt till valbered­ningen under adress:
Valberedningens ordförande, RF/SISU
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm, eller via e-post (se brev från valberedningen).

 

 

 

Frågor rörande RIM besvaras av Kristiina Sagbrant, This is a mailto link, 08-699 62 10 

 

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter