Hem / Valberedningens förslag till val av riksidrottsstyrelse/SISU förbundsstyrelse

Valberedningens förslag till val av riksidrottsstyrelse/SISU förbundsstyrelse

Björn Eriksson föreslås få förnyat förtroende som Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas ordförande.

Fyra andra ledamöter föreslås även de att väljas om för en ny period. Valberedningens förslag inför Riksidrottsmötet i Jönköping 24-26 maj innehåller bara ett nytt namn.

Toralf Nilsson som sedan tidigare är ledamot av Svenska Friidrottsförbundets styrelse är det enda nya namnet som föreslås. I övrigt föreslår valberedningen omval av ledamöterna Anna Iwarsson, Lotta Kellander, Tommy Ohlström och Tomas Eriksson för perioden 2019-2023. 

Motiveringar till förslagen och en beskrivning av valberedningens arbete finns i de möteshandlingar som skickas till Riksidrottsmötets delegater och som publiceras på Riksidrottsförbundets webbplats i slutet av den här veckan. Där finns också valberedningens förslag när det gäller övriga val på mötet. 

Valberedningens förslag:

Omval på två år av ordföranden Björn Eriksson
Omval på fyra år av ledamöterna Anna Iwarsson, Lotta Kellander, Tommy Ohlström och Tomas Eriksson.
Nyval av Toralf Nilsson på fyra år. 

Följande ledamöter ingår i riksidrottsstyrelsen/SISU förbundsstyrelsen och har två år kvar av sin mandatperiod:

Lena Arvidsson (2021)
Stefan Bessman (2021) 
Anita Edlund (2021) 
Susanne Erlandsson (2021) 
Erik Söderberg (2021) 

Mer om valberedningens arbete.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter