Hoppa till sidans innehåll
Foto: Andreas Winblad

Om Riksidrottsmötet


Riksidrottsmötet, som hålls vart annat år, är det samlade namnet för  Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten - RF-stämman och  SISU-stämman. 

Där samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund  samt SISU Idrottsutbildarnas 3 medlemsorganisationer för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens  högsta beslutande organ och mötet är öppet för allmänheten.

Under Riksidrottsmötet tilldelas även cirka 100 idrottsledare att ta emot RF:s  förtjänsttecken i guld.

Mötet på Elmia i Jönköping blir det 12:e gemensamma i ordningen och arrangeras  tillsammans med Smålands Idrottsförbund och SISU Småland. 

Om RF-stämman

RF-stämman är Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ, idrottens "riksdag". Den hålls i maj/juni vartannat år och består av sammanlagt 200 ombud för specialidrottsförbunden (beroende på storlek).

RF-stämman beslutar bland annat om gemensam verksamhetsinriktning för idrotten och viktiga gemensamma policyfrågor. Stämman väljer också riksidrottsstyrelse och en del andra gemensamma organ.

Idrotter som vill komma in Riksidrottsförbundet som medlem ansöker till stämman. RF-stämman beslutar enligt följande kriterier:

För medlemskap i RF krävs att det sökande förbundet:

  • är en ideell förening
  • bedriver idrott i samklang med idrottsrörelsens ideologi
  • inte bedriver verksamhet besläktad med redan befintligt förbund i RF
  • har minst 25 medlemsföreningar
  • har minst 1 500 individuella medlemmar

Medlemsförbunden i RF har ett idéprogram som heter Idrotten vill. På sajten svenskidrott.se läser du mer om idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Förutom val till riksidrottsstyrelsen (RS) ägnar sig stämman åt att lägga ut idrottens färdriktning för i första hand de närmaste två åren. Ombuden tar ställning till motioner i olika frågor och beslutar också om någon ny idrott ska tas upp i RF. 

De väljer revisorer och en revisionskommitté, ledamöter till riksidrottsnämnden samt valberedning, som ska ta fram kandidater till nästa RF-stämma.

För RF blir stämman i Jönköping den 91:e.

Om SISU-stämman

SISU Idrottsutbildarnas stämma genomförs vartannat år i samband med Riksidrottsmötet då också Riksidrottsförbundets stämma genomförs.

Årsmötet är SISU Idrottsutbildarnas högsta beslutande organ. Här tar medlemmarna, specialidrottsförbunden och övriga medlemsorganisationer, beslut om val av styrelse och fastställer riktlinjer för de kommande två årens verksamhet.

Förbundsstyrelsen (FS) är SISU:s beslutande organ. FS består av elva personer. Ordförande är Björn Eriksson som också är ordförande i SISU Idrottsutbildarna samt Riksidrottsförbundet.

SISU Idrottsutbildarnas generalsekreterare Stefan Bergh är föredragande i riksidrottsstyrelsen.

SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse

Uppdaterad: 06 MAJ 2019 16:54

Postadress:
Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link