Hem / Om RIM / Kungörelse Riksidrottsmötet 2021

Kungörelse Riksidrottsmötet 2021

Riksidrottsmötet (RIM) genomförs 28–30 maj 2021 på Uppsala Konsert & Kongress. RIM äger rum vartannat år och består av RF-stämma och SISU-stämma.

RF-stämman

Ärenden

Beträffande ärenden som ska förekomma hänvisas till 4 kap. RF:s stadgar.

Motioner

Förslag till ärende (motion) att behandlas vid RF-stämman avges skriftligen till riksidrottsstyrelsen senast den 1 januari 2021. Rätt att inge förslag tillkommer SF och deras medlemsföreningar. För­slag föreläggs stämman med riksidrottsstyrelsens utlå­tande. Underskriven motion kan sändas i elektronisk form (pdf-format) till RF:s registrator This is a mailto link.

Nominering av kandidater

Namn på kandidater att väljas enligt 4 kap. 8 §, punkterna 9–15 får av SF lämnas senast den 1 januari 2021 skrift­ligt till valberedningen under adress: 
Valberedningens ordförande, RF/SISU 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm, eller via e-post (se brev från valberedningen).

SISU-stämman

Ärenden

Beträffande ärenden som ska förekomma hänvisas till 2 kap. SISU:s stadgar.

Motioner

Förslag till ärende (motion) att behandlas vid SISU-stämman avges skriftligen till för­bundsstyrelsen senast den 1 januari 2021. Rätt att inge förslag tillkommer SF/MO och deras medlemsföreningar. Förslag föreläggs stämman med förbundsstyrelsens utlåtande. Underskriven motion kan sändas i elektronisk form (pdf-format) till SISU:s registrator This is a mailto link.

Nominering av kandidater

Namn på kandidater att väljas enligt 2 kap. 5 §, punkterna 9–11 får av SF/MO lämnas senast den 1 januari 2021 skriftligt till valbered­ningen under adress: 
Valberedningens ordförande, RF/SISU 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm, eller via e-post (se brev från valberedningen).

Frågor om RIM besvaras av Kristiina SagbrantThis is a mailto link, 08-699 62 10 .