Hoppa till sidans innehåll

RF-stämman 2017


Nedan hittar du dokumentationen från RF-stämman 2017. Önskar du ladda ner ett dokument markerar du vald PDF och högerklickar för att därefter välja Spara mål som.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
02. Röstlängder och ombudsförteckning för RF- och SISU-stämman 2017 - ver 20170420 02. Röstlängder och ombudsförteckning för RF- och SISU-stämman 2017 - ver 20170420 02. Röstlängder och ombudsförteckning för RF- och SISU-stämman 2017 - ver 20170420 2018-06-18 PDF 666 KB
08. Arbetsordning RF_SISU-stämma 2017 v1.0 08. Arbetsordning RF_SISU-stämma 2017 v1.0 08. Arbetsordning RF_SISU-stämma 2017 v1.0 2018-06-18 PDF 223 KB
09. Föredragningslista för RF_SISU-stämmor-17 v1.1 09. Föredragningslista för RF_SISU-stämmor-17 v1.1 09. Föredragningslista för RF_SISU-stämmor-17 v1.1 2018-06-18 PDF 362 KB
10.3.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport RF 2015 och 2016 10.3.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport RF 2015 och 2016 10.3.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport RF 2015 och 2016 2018-06-18 PDF 68 KB
10.6.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport SISU 2015 och 2016 10.6.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport SISU 2015 och 2016 10.6.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport SISU 2015 och 2016 2018-06-18 PDF 70 KB
13.01 Proposition Strategisk plan 2018-2021_v1.1 13.01 Proposition Strategisk plan 2018-2021_v1.1 13.01 Proposition Strategisk plan 2018-2021_v1.1 2018-06-18 PDF 1 MB
13.02 Verksamhetsinriktning 2018-2019_v1.0 13.02 Verksamhetsinriktning 2018-2019_v1.0 13.02 Verksamhetsinriktning 2018-2019_v1.0 2018-06-18 PDF 760 KB
13.03.1 Proposition_Ett samordnat elitidrottsstöd_v1.0 13.03.1 Proposition_Ett samordnat elitidrottsstöd_v1.0 13.03.1 Proposition_Ett samordnat elitidrottsstöd_v1.0 2018-06-18 PDF 242 KB
13.03.2-5 Motionssvar elitidrott 4 SF 13.03.2-5 Motionssvar elitidrott 4 SF 13.03.2-5 Motionssvar elitidrott 4 SF 2018-06-18 PDF 875 KB
13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000 13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000 13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000 2018-06-18 PPTX 81 KB
13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000(1) 13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000(1) 13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000(1) 2018-06-18 PPTX 81 KB
13.04 Motionssvar Friidrottsförbundet antidoping_v1.0 13.04 Motionssvar Friidrottsförbundet antidoping_v1.0 13.04 Motionssvar Friidrottsförbundet antidoping_v1.0 2018-06-18 PDF 607 KB
13.05.1 Proposition_Översyn av stödformer i relation till mål 2025_v1.0 13.05.1 Proposition_Översyn av stödformer i relation till mål 2025_v1.0 13.05.1 Proposition_Översyn av stödformer i relation till mål 2025_v1.0 2018-06-18 PDF 163 KB
13.05.2 Motionssvar Skateboardförbundet spontanidrott_v1.0 13.05.2 Motionssvar Skateboardförbundet spontanidrott_v1.0 13.05.2 Motionssvar Skateboardförbundet spontanidrott_v1.0 2018-06-18 PDF 4 MB
13.06.1 Proposition_Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning_v1.0 13.06.1 Proposition_Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning_v1.0 13.06.1 Proposition_Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning_v1.0 2018-06-18 PDF 323 KB
13.06.2 Motionssvar Parasportförbundet_v1.0 13.06.2 Motionssvar Parasportförbundet_v1.0 13.06.2 Motionssvar Parasportförbundet_v1.0 2018-06-18 PDF 368 KB
13.07 Motionssvar Skolidrottsförbundet Se till att fle barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan_v1.0 13.07 Motionssvar Skolidrottsförbundet Se till att fle barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan_v1.0 13.07 Motionssvar Skolidrottsförbundet Se till att fle barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan_v1.0 2018-06-18 PDF 531 KB
13.08 Motionssvar Basket - Gemensam policy och hållning_v1.0 13.08 Motionssvar Basket - Gemensam policy och hållning_v1.0 13.08 Motionssvar Basket - Gemensam policy och hållning_v1.0 2018-06-18 PDF 585 KB
13.09 Motionssvar Innebandy Översyn av distrikt och regioner_v1.0 13.09 Motionssvar Innebandy Översyn av distrikt och regioner_v1.0 13.09 Motionssvar Innebandy Översyn av distrikt och regioner_v1.0 2018-06-18 PDF 106 KB
13.10 Motionssvar Skidskytte Översyn av RF_SISUs distriktsorganisation_v1.0 13.10 Motionssvar Skidskytte Översyn av RF_SISUs distriktsorganisation_v1.0 13.10 Motionssvar Skidskytte Översyn av RF_SISUs distriktsorganisation_v1.0 2018-06-18 PDF 195 KB
13.11 Motionssvar Innebandy Effektivisering av svensk idrott_v1.0 13.11 Motionssvar Innebandy Effektivisering av svensk idrott_v1.0 13.11 Motionssvar Innebandy Effektivisering av svensk idrott_v1.0 2018-06-18 PDF 120 KB
13.12 Motionssvar Mariehems SK_v1.0 13.12 Motionssvar Mariehems SK_v1.0 13.12 Motionssvar Mariehems SK_v1.0 2018-06-18 PDF 275 KB
13.13 Motionssvar Proletären Verka mot en omreglerad spelmarknad_v1.0 13.13 Motionssvar Proletären Verka mot en omreglerad spelmarknad_v1.0 13.13 Motionssvar Proletären Verka mot en omreglerad spelmarknad_v1.0 2018-06-18 PDF 248 KB
13.14 Motionssvar Proletären Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel_v1.0 13.14 Motionssvar Proletären Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel_v1.0 13.14 Motionssvar Proletären Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel_v1.0 2018-06-18 PDF 317 KB
13.15 Motionssvar Rodklubben Fläkten_v1.0 13.15 Motionssvar Rodklubben Fläkten_v1.0 13.15 Motionssvar Rodklubben Fläkten_v1.0 2018-06-18 PDF 718 KB
13.16 Proposition_Nya jämställdhetsmål och formell reglering i stadgar_v1.0 13.16 Proposition_Nya jämställdhetsmål och formell reglering i stadgar_v1.0 13.16 Proposition_Nya jämställdhetsmål och formell reglering i stadgar_v1.0 2018-06-18 PDF 419 KB
13.17 Motionssvar Etikmotionerna tre st v1.1 13.17 Motionssvar Etikmotionerna tre st v1.1 13.17 Motionssvar Etikmotionerna tre st v1.1 2018-06-18 PDF 1 MB
13.18 Proposition RS-FS förslag - Ändringar i stadgar v1.1 13.18 Proposition RS-FS förslag - Ändringar i stadgar v1.1 13.18 Proposition RS-FS förslag - Ändringar i stadgar v1.1 2018-06-18 PDF 300 KB
13.19 Motionssvar Kandidatnominering till RIM v1.0 13.19 Motionssvar Kandidatnominering till RIM v1.0 13.19 Motionssvar Kandidatnominering till RIM v1.0 2018-06-18 PDF 257 KB
13.20 Motionssvar Valbarhet till RIN, DoN och DopK v1.0 13.20 Motionssvar Valbarhet till RIN, DoN och DopK v1.0 13.20 Motionssvar Valbarhet till RIN, DoN och DopK v1.0 2018-06-18 PDF 441 KB
13.21.1 Proposition RS-FS förslag - Översyn av kriterier. villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU_v1.0 13.21.1 Proposition RS-FS förslag - Översyn av kriterier. villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU_v1.0 13.21.1 Proposition RS-FS förslag - Översyn av kriterier. villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU_v1.0 2018-06-18 PDF 154 KB
13.21.2 Motionssvar innebandy - Kriterier för medlemskap_v1.0 13.21.2 Motionssvar innebandy - Kriterier för medlemskap_v1.0 13.21.2 Motionssvar innebandy - Kriterier för medlemskap_v1.0 2018-06-18 PDF 210 KB
14.1-10 Medlemsansökningar 2017 v1.1 14.1-10 Medlemsansökningar 2017 v1.1 14.1-10 Medlemsansökningar 2017 v1.1 2018-06-18 PDF 961 KB
15.0 Valberedningens förslag till arvode_v1.0 15.0 Valberedningens förslag till arvode_v1.0 15.0 Valberedningens förslag till arvode_v1.0 2018-06-18 PDF 118 KB
15.1-15.7 Valberedningens förslag - med valb presentation v1.1 15.1-15.7 Valberedningens förslag - med valb presentation v1.1 15.1-15.7 Valberedningens förslag - med valb presentation v1.1 2018-06-18 PDF 481 KB
15.8-15.9 Lekmrev förslag till valberedning_v1.0 15.8-15.9 Lekmrev förslag till valberedning_v1.0 15.8-15.9 Lekmrev förslag till valberedning_v1.0 2018-06-18 PDF 460 KB
Digitala motioner handbok Digitala motioner handbok Digitala motioner handbok 2018-06-18 PDF 765 KB
DopKs synpunkter till RS DopKs synpunkter till RS DopKs synpunkter till RS 2018-06-18 PDF 403 KB
Friskis&Svettis Riks Friskis&Svettis Riks Friskis&Svettis Riks 2018-06-18 PDF 249 KB
Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär 2018-06-18 PDF 191 KB
Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär_v2 Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär_v2 Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär_v2 2018-06-18 PDF 150 KB
Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär_v2.1 Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär_v2.1 Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär_v2.1 2018-06-18 PDF 150 KB
Idrottens samhällsnytta Idrottens samhällsnytta Idrottens samhällsnytta 2018-06-18 PDF 4 MB
Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program 2018-06-18 PDF 1 MB
Kungörelse Kungörelse Kungörelse 2018-06-18 DOCX 86 KB
Missiv DopK utlåtande Missiv DopK utlåtande Missiv DopK utlåtande 2018-06-18 PDF 349 KB
Motion nr 01 - Friidrottsförbundet - Samordning av elitidrottsstödet Motion nr 01 - Friidrottsförbundet - Samordning av elitidrottsstödet Motion nr 01 - Friidrottsförbundet - Samordning av elitidrottsstödet 2018-06-18 PDF 290 KB
Motion nr 02 - Fäktförbundet - Samarbete och samordning av elitstödet Motion nr 02 - Fäktförbundet - Samarbete och samordning av elitstödet Motion nr 02 - Fäktförbundet - Samarbete och samordning av elitstödet 2018-06-18 PDF 94 KB
Motion nr 03 - Golfförbundet - Samordna de operativa elitresurserna_orig Motion nr 03 - Golfförbundet - Samordna de operativa elitresurserna_orig Motion nr 03 - Golfförbundet - Samordna de operativa elitresurserna_orig 2018-06-18 PDF 84 KB
Motion nr 04 - Innebandyförbundet - Samordning av elitidrottsstödet Motion nr 04 - Innebandyförbundet - Samordning av elitidrottsstödet Motion nr 04 - Innebandyförbundet - Samordning av elitidrottsstödet 2018-06-18 PDF 28 KB
Motion nr 05 - Friidrottsförbundet - Fristående NADO Motion nr 05 - Friidrottsförbundet - Fristående NADO Motion nr 05 - Friidrottsförbundet - Fristående NADO 2018-06-18 PDF 411 KB
Motion nr 06 - Skateboardförbundet - Mätbar spontanidrott Motion nr 06 - Skateboardförbundet - Mätbar spontanidrott Motion nr 06 - Skateboardförbundet - Mätbar spontanidrott 2018-06-18 PDF 4 MB
Motion nr 07 - Parasportförbundet - En satsning på folkhälsa Motion nr 07 - Parasportförbundet - En satsning på folkhälsa Motion nr 07 - Parasportförbundet - En satsning på folkhälsa 2018-06-18 PDF 189 KB
Motion nr 08 - Skolidrottsförbundet - Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan_färg Motion nr 08 - Skolidrottsförbundet - Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan_färg Motion nr 08 - Skolidrottsförbundet - Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan_färg 2018-06-18 PDF 252 KB
Motion nr 09 - Basketbollförbundet - En gemensam policy inom idrotten Motion nr 09 - Basketbollförbundet - En gemensam policy inom idrotten Motion nr 09 - Basketbollförbundet - En gemensam policy inom idrotten 2018-06-18 PDF 507 KB
Motion nr 09 - Basketbollförbundet - En gemensam policy inom idrotten(1) Motion nr 09 - Basketbollförbundet - En gemensam policy inom idrotten(1) Motion nr 09 - Basketbollförbundet - En gemensam policy inom idrotten(1) 2018-06-18 PDF 507 KB
Motion nr 10 - Innebandyförbundet - Översikt av distrikt och regioner Motion nr 10 - Innebandyförbundet - Översikt av distrikt och regioner Motion nr 10 - Innebandyförbundet - Översikt av distrikt och regioner 2018-06-18 PDF 24 KB
Motion nr 11 - Skidskytteförbundet - Översyn av RF-SISUs distriktsorganisation Motion nr 11 - Skidskytteförbundet - Översyn av RF-SISUs distriktsorganisation Motion nr 11 - Skidskytteförbundet - Översyn av RF-SISUs distriktsorganisation 2018-06-18 PDF 113 KB
Motion nr 12 - Innebandyförbundet - Effektivisering av svensk idrott Motion nr 12 - Innebandyförbundet - Effektivisering av svensk idrott Motion nr 12 - Innebandyförbundet - Effektivisering av svensk idrott 2018-06-18 PDF 36 KB
Motion nr 13 - Mariehem SK - Bank för medlemsförbund och föreningar Motion nr 13 - Mariehem SK - Bank för medlemsförbund och föreningar Motion nr 13 - Mariehem SK - Bank för medlemsförbund och föreningar 2018-06-18 PDF 92 KB
Motion nr 14 - Proletären FF - Verka mot en omreglerad spelmarknad Motion nr 14 - Proletären FF - Verka mot en omreglerad spelmarknad Motion nr 14 - Proletären FF - Verka mot en omreglerad spelmarknad 2018-06-18 PDF 59 KB
Motion nr 15 - Proletären FF - Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel Motion nr 15 - Proletären FF - Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel Motion nr 15 - Proletären FF - Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel 2018-06-18 PDF 61 KB
Motion nr 16 - Roddklubben Fläkten - krav för utländsk medb för att få tävla_orig Motion nr 16 - Roddklubben Fläkten - krav för utländsk medb för att få tävla_orig Motion nr 16 - Roddklubben Fläkten - krav för utländsk medb för att få tävla_orig 2018-06-18 PDF 355 KB
Motion nr 17 - Friidrottsförbundet - Etisk kod Motion nr 17 - Friidrottsförbundet - Etisk kod Motion nr 17 - Friidrottsförbundet - Etisk kod 2018-06-18 PDF 299 KB
Motion nr 18 - Gymnastikförbundet - Etisk kod, Idrottsombudsman, Presk-tid Motion nr 18 - Gymnastikförbundet - Etisk kod, Idrottsombudsman, Presk-tid Motion nr 18 - Gymnastikförbundet - Etisk kod, Idrottsombudsman, Presk-tid 2018-06-18 PDF 124 KB
Motion nr 19 - Friidrottsförbundet - Införande av en visselblåsarfunktion Motion nr 19 - Friidrottsförbundet - Införande av en visselblåsarfunktion Motion nr 19 - Friidrottsförbundet - Införande av en visselblåsarfunktion 2018-06-18 PDF 379 KB
Motion nr 20 - Innebandyförbundet - Kandidatnominering inför RIM Motion nr 20 - Innebandyförbundet - Kandidatnominering inför RIM Motion nr 20 - Innebandyförbundet - Kandidatnominering inför RIM 2018-06-18 PDF 32 KB
Motion nr 21 - Innebandyförbundet - Valbarhet till RIN Motion nr 21 - Innebandyförbundet - Valbarhet till RIN Motion nr 21 - Innebandyförbundet - Valbarhet till RIN 2018-06-18 PDF 22 KB
Motion nr 22 - Ishockeyförbundet - Valbarhet till RIN Motion nr 22 - Ishockeyförbundet - Valbarhet till RIN Motion nr 22 - Ishockeyförbundet - Valbarhet till RIN 2018-06-18 PDF 20 KB
Motion nr 23 - Innebandyförbundet - Kriterier för medlemskap Motion nr 23 - Innebandyförbundet - Kriterier för medlemskap Motion nr 23 - Innebandyförbundet - Kriterier för medlemskap 2018-06-18 PDF 33 KB
RF-stämmoprotokoll 2017 RF-stämmoprotokoll 2017 RF-stämmoprotokoll 2017 2018-06-18 PDF 861 KB
RFVB2015 RFVB2015 RFVB2015 2018-06-18 PDF 2 MB
RFVB2016 RFVB2016 RFVB2016 2018-06-18 PDF 1 MB
riksidrottsforbundets-fortjansttecken2017 riksidrottsforbundets-fortjansttecken2017 riksidrottsforbundets-fortjansttecken2017 2018-06-18 PDF 169 KB
Strategisk plan för svensk idrott remiss 161219 Strategisk plan för svensk idrott remiss 161219 Strategisk plan för svensk idrott remiss 161219 2018-06-18 PDF 1 MB
Svenska Bridgeförbundet Svenska Bridgeförbundet Svenska Bridgeförbundet 2018-06-18 PDF 341 KB
Svenska Cheerleadingförbundet Svenska Cheerleadingförbundet Svenska Cheerleadingförbundet 2018-06-18 PDF 548 KB
Svenska E-sportförbundet 1 Svenska E-sportförbundet 1 Svenska E-sportförbundet 1 2018-06-18 PDF 936 KB
Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundet 2018-06-18 PDF 524 KB
Svenska Kroppskulturförbundet Svenska Kroppskulturförbundet Svenska Kroppskulturförbundet 2018-06-18 PDF 98 KB
Svenska Lacrosseförbundet Svenska Lacrosseförbundet Svenska Lacrosseförbundet 2018-06-18 PDF 2 MB
Svenska Padelförbundet Svenska Padelförbundet Svenska Padelförbundet 2018-06-18 PDF 344 KB
Svenska Schackförbundet Svenska Schackförbundet Svenska Schackförbundet 2018-06-18 PDF 150 KB
Svenska Surfförbundet Svenska Surfförbundet Svenska Surfförbundet 2018-06-18 PDF 2 MB
 
 
 

Postadress:
Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link