Hem / Tidigare RIM / RF-stämman 2017

RF-stämman 2017

Nedan hittar du dokumentationen från RF-stämman 2017. 

Önskar du ladda ner ett dokument markerar du vald PDF och högerklickar för att därefter välja Spara länk som.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
02. Röstlängder och ombudsförteckning för RF- och SISU-stämman 2017 - ver 20170420 2019-09-12 pdf 666 KB
08. Arbetsordning RF_SISU-stämma 2017 v1.0 2019-09-12 pdf 223 KB
09. Föredragningslista för RF_SISU-stämmor-17 v1.1 2019-09-12 pdf 362 KB
10.3.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport RF 2015 och 2016 2019-09-12 pdf 68 KB
10.6.2 Lekmannarevisorernas Granskningsrapport SISU 2015 och 2016 2019-09-12 pdf 70 KB
13.01 Proposition Strategisk plan 2018-2021_v1.1 2019-09-12 pdf 1 MB
13.02 Verksamhetsinriktning 2018-2019_v1.0 2019-09-12 pdf 760 KB
13.03.1 Proposition_Ett samordnat elitidrottsstöd_v1.0 2019-09-12 pdf 242 KB
13.03.2-5 Motionssvar elitidrott 4 SF 2019-09-12 pdf 875 KB
13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000 2019-09-12 pptx 81 KB
13.04 Motion nr 5 Friidrottsförbundet_tillagd_attsats_170519_2000(1) 2019-09-12 pptx 81 KB
13.04 Motionssvar Friidrottsförbundet antidoping_v1.0 2019-09-12 pdf 607 KB
13.05.1 Proposition_Översyn av stödformer i relation till mål 2025_v1.0 2019-09-12 pdf 163 KB
13.05.2 Motionssvar Skateboardförbundet spontanidrott_v1.0 2019-09-12 pdf 4 MB
13.06.1 Proposition_Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning_v1.0 2019-09-12 pdf 323 KB
13.06.2 Motionssvar Parasportförbundet_v1.0 2019-09-12 pdf 368 KB
13.07 Motionssvar-skolidrottsforbundet-se-till-att-fle-barn-introduceras-till-idrotten-och-foreningen-i-skolan 2019-09-13 pdf 531 KB
13.08 Motionssvar Basket - Gemensam policy och hållning_v1.0 2019-09-13 pdf 585 KB
13.09 Motionssvar Innebandy Översyn av distrikt och regioner_v1.0 2019-09-13 pdf 106 KB
13.10 Motionssvar Skidskytte Översyn av RF_SISUs distriktsorganisation_v1.0 2019-09-13 pdf 195 KB
13.11 Motionssvar Innebandy Effektivisering av svensk idrott_v1.0 2019-09-13 pdf 120 KB
13.12 Motionssvar Mariehems SK_v1.0 2019-09-13 pdf 275 KB
13.13 Motionssvar Proletären Verka mot en omreglerad spelmarknad_v1.0 2019-09-13 pdf 248 KB
13.14 Motionssvar Proletären Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel_v1.0 2019-09-13 pdf 317 KB
13.15 Motionssvar Rodklubben Fläkten_v1.0 2019-09-13 pdf 718 KB
13.16 Proposition_Nya jämställdhetsmål och formell reglering i stadgar_v1.0 2019-09-13 pdf 419 KB
13.17 Motionssvar Etikmotionerna tre st v1.1 2019-09-13 pdf 1 MB
13.18 Proposition RS-FS förslag - Ändringar i stadgar v1.1 2019-09-13 pdf 300 KB
13.19 Motionssvar Kandidatnominering till RIM v1.0 2019-09-13 pdf 257 KB
13.20 Motionssvar Valbarhet till RIN, DoN och DopK v1.0 2019-09-13 pdf 441 KB
13.21.1 Proposition-rs-fs-forslag---oversyn-av-kriterier.-villkor-och-anslutningsformer-for-medlemskap-i-rf-och-sisu 2019-09-13 pdf 154 KB
13.21.2 Motionssvar innebandy - Kriterier för medlemskap_v1.0 2019-09-13 pdf 210 KB
14.1-10 Medlemsansökningar 2017 2019-09-13 pdf 961 KB
15.0 Valberedningens förslag till arvode_v1.0 2019-09-13 pdf 118 KB
15.1-15.7 Valberedningens förslag - med valb presentation 2019-09-13 pdf 481 KB
15.8-15.9 Lekmrev förslag till valberedning 2019-09-13 pdf 460 KB
Digitala motioner handbok 2019-09-13 pdf 765 KB
DopKs synpunkter till RS 2019-09-13 pdf 403 KB
Friskis&Svettis Riks 2019-09-13 pdf 249 KB
Förtjänsttecken ansökningsblankett_formulär 2019-09-13 pdf 150 KB
Idrottens samhällsnytta 2019-09-13 pdf 4 MB
Intressepolitiskt program 2019-09-13 pdf 1 MB
Kungörelse 2019-09-13 docx 86 KB
Missiv DopK utlåtande 2019-09-13 pdf 349 KB
Motion nr 01 - Friidrottsförbundet - Samordning av elitidrottsstödet 2019-09-13 pdf 290 KB
Motion nr 02 - Fäktförbundet - Samarbete och samordning av elitstödet 2019-09-13 pdf 94 KB
Motion nr 03 - Golfförbundet - Samordna de operativa elitresurserna_orig 2019-09-13 pdf 84 KB
Motion nr 04 - Innebandyförbundet - Samordning av elitidrottsstödet 2019-09-13 PDF 28 KB
Motion nr 05 - Friidrottsförbundet - Fristående NADO 2019-09-13 pdf 411 KB
Motion nr 06 - Skateboardförbundet - Mätbar spontanidrott 2019-09-13 pdf 4 MB
Motion nr 07 - Parasportförbundet - En satsning på folkhälsa 2019-09-13 pdf 189 KB
Motion nr 07 - Parasportförbundet - En satsning på folkhälsa(1) 2019-09-13 pdf 189 KB
Motion nr 08 - Skolidrottsforbundet se till att fler barn-introduceras till idrotten och foreningen i skolan 2019-09-13 pdf 252 KB
Motion nr 09 - Basketbollförbundet - En gemensam policy inom idrotten 2019-09-13 pdf 507 KB
Motion nr 10 - Innebandyförbundet - Översikt av distrikt och regioner 2019-09-13 PDF 24 KB
Motion nr 11 - Skidskytteförbundet - Översyn av RF-SISUs distriktsorganisation 2019-09-13 pdf 113 KB
Motion nr 12 - Innebandyförbundet - Effektivisering av svensk idrott 2019-09-13 PDF 36 KB
Motion nr 13 - Mariehem SK - Bank för medlemsförbund och föreningar 2019-09-13 pdf 92 KB
Motion nr 14 - Proletären FF - Verka mot en omreglerad spelmarknad 2019-09-13 pdf 59 KB
Motion nr 15 - Proletären FF - Stöd den palestinska idrotten - sportbojkott av Israel 2019-09-13 pdf 61 KB
Motion nr 16 - Roddklubben Fläkten - krav för utländsk medb för att få tävla_orig 2019-09-13 pdf 355 KB
Motion nr 17 - Friidrottsförbundet - Etisk kod 2019-09-13 pdf 299 KB
Motion nr 18 - Gymnastikförbundet - Etisk kod, Idrottsombudsman, Presk-tid 2019-09-13 pdf 124 KB
Motion nr 19 - Friidrottsförbundet - Införande av en visselblåsarfunktion 2019-09-13 pdf 379 KB
Motion nr 20 - Innebandyförbundet - Kandidatnominering inför RIM 2019-09-13 PDF 32 KB
Motion nr 21 - Innebandyförbundet - Valbarhet till RIN 2019-09-13 PDF 22 KB
Motion nr 22 - Ishockeyförbundet - Valbarhet till RIN 2019-09-13 pdf 20 KB
Motion nr 23 - Innebandyförbundet - Kriterier för medlemskap 2019-09-13 PDF 33 KB
RF-stämmoprotokoll 2017 2019-09-13 pdf 861 KB
RFVB2015 2019-09-13 pdf 2 MB
RFVB2016 2019-09-13 pdf 1 MB
riksidrottsforbundets-fortjansttecken2017 2019-09-13 pdf 169 KB
Strategisk plan för svensk idrott remiss 161219 2019-09-13 pdf 1 MB
Svenska Bridgeförbundet 2019-09-13 pdf 341 KB
Svenska Cheerleadingförbundet 2019-09-13 pdf 548 KB
Svenska E-sportförbundet 1 2019-09-13 pdf 936 KB
Svenska Islandshästförbundet 2019-09-13 pdf 524 KB
Svenska Kroppskulturförbundet 2019-09-13 pdf 98 KB
Svenska Lacrosseförbundet 2019-09-13 pdf 2 MB
Svenska Padelförbundet 2019-09-13 pdf 344 KB
Svenska Schackförbundet 2019-09-13 pdf 150 KB
Svenska Surfförbundet 2019-09-13 pdf 2 MB