Hoppa till sidans innehåll

Anmälan

Anmälan till Riksidrottsmötet 2019 är öppen mellan 4 mars och 17 april.
  • Uppdaterad: 06 MAJ 2019 16:54

Anmälan till Riksidrottsmötet 2019 gör du via denna länk där du sedan väljer vilken av nedanstående kategorier du tillhör och skickar in din anmälan där du bl a noga anger vilka måltider du kommer att delta i.  

Ombud 

Med Ombud menas enbart det antal ombud som respektive förbund har rätt till enligt röstlängderna för respektive stämma. Både RF-stämman och SISU-stämman består av ombud för identiska medlemsorganisationer (71 SF), med samma antal ombud på båda stämmorna, med tillägg för att SISU har ytterligare tre medlemsorganisationer.
Det förutsätts att SF utser samma ombud på båda stämmorna. 

OBS! Ev. ersättare som ska närvara på mötet anmäler sig under kategorin Deltagare. Även sökande förbund anmäler sig som Deltagare.

RF/SISU Idrottsutbildarna står för rese- och boendekostnader samt de måltider som ingår inom ramen för Riksidrottsmötets program för ombuden.

Deltagare

Som deltagare räknas ersättare för ombud, åhörare, RF/SISU-d, sökande förbund och övriga. Kostnaden för deltagande på Riksidrottsmötet är 2.500 kronor vilket inkluderar mötet, måltider och fika inom ramen för Riksidrottsmötet.

Förtjänstteckenmottagare/medföljande

Denna kategori, dvs förtjänstteckenmottagare samt eventuell medföljande, har eget program under lördagen samt deltar vid lördagskvällens middag. Observera att medföljande registreras separat.

Utställare/samarbetspartners

Den som har ett skrivet avtal om utställningsplats under Riksidrottsmötet 2019 anmäler här de måltider som ingår i Riksidrottsmötet. Behov av logi anmäls i samband med anmälan. Kostnaden för boendet faktureras i efterhand.

Media 

Representanter från media anmäler sitt deltagande och meddelar samtidigt vilka måltider de kommer att delta på. Boendekostnader kommer kommer att faktureras i efterskott men måltider inom ramen för Riksidrottsmötets program ingår.

RS/FS m fl

Deltagare för RS, FS, valberedning samt övriga RF-organ. Du som är deltagare från ett DF/SISU-DF anmäler dig i kategorin "Deltagare".

Gäster

Denna kategori gäller de personer som fått en inbjudan att närvara som gäst under Riksidrottsmötet.

RIM-personal

För dig som ska arbeta under RIM gäller att du anmäler dig enligt ditt arbetsschema.
Glöm inte att ange vilka måltider du kommer att delta på.

Postadress:
Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link