Hem / Förtjänsttecken

RF:s förtjänsttecken

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det bara funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller distriktsförbund (DF) och utses av riksidrottsstyrelsen.

100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer

  • som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller sektion utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
  • som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion i DF, SISU-D eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
  • som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
  • som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, dock ej nordisk, styrelse.
  • som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.
  • och som fått sitt förbunds (SF eller DF) högsta utmärkelse.

Ansökan sker endast digitalt via ett questbackformulär

Inför ansökan till förtjänstteckenutdelningen 2019
Förtjänsttecknet delas ut i samband med kamratmåltiden vid RIM 2019 i Jönköping. Om mottagaren ej kan närvara kommer tecknet att delas ut vid annat tillfälle som sker i samråd mellan förslagsställande förbund och mottagaren. Utdelningen får inte ske före RIM. Ej uttagna tecken skickas till förslagställande förbund snarast efter RIM 2019.

Läs hela följebrevet

Sammanlagt 101 personer får ta emot RF:s förtjänsttecken 2019 under Riksidrottsmötet i Jönköping i maj.

Här är hela listan på 2019 års förtjänstteckenmottagare.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter